හොදම කණ්ඩායම තෝරන ලෙස ජනාධිපතිගෙන් උපදෙස් ලැබුනේ අපේ වාසනාවට ය!

Posted on January 6, 2011මේ උපදෙස් නොදෙන්නට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තෝරාගන්නේ වෙනත් පිලකි. හොද වෙලාවට ජනාධිපති උපදෙස් දුන්නා යැයි අපට සිතෙන්නේ ඒ නිසා ය.

ක්‍රිකට් ආයතනය නුසුදුස්සන්ගෙන් පිරී ඇති නිසා මෙහෙම පුංචි කාරණාත් කියා දීමට ජනාධිපතිට සිදුව තිබේ.

ඒ ගැන වගකිව යුත්තේ කවුද?

ජනාධිපතිට කප්පරක් වැඩ තිබියදී තේරීම් කමිටුව රජගෙදරට කැන්දා මෙහෙම උපදෙස් දීමට සිදුව තිබීමෙන් පෙනෙන්නේ අප කලින් හයිකාරයෙක් යැයි හිතුවාට ක්‍රීඩා ඇමති අතිශයින් දුර්වල පුද්ගලයෙක් බව ය. අලුත්ගමගේ හැටි දන්නා නිසා ජනාධිපති මෙසේ තෙමේම උපදෙස් දෙන්නට සිතුවා වෙන්නට බැරි ද?

කැබිනට් එකක් හරියට පත් කරගන්නට නොහැකිව විදින අමාරුව දන්නා නිසා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමවත් නිවැරදිව පත් කරගත යුතු යැයි ජනාධිපතිතුමා හිතුවා වෙන්නට බැරි ද?

වැරදි කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කිරීම නිසා රට බල්ලට ගියත් වර්ලඩ් කප් එකේ දී නෝන්ඩි වුවහොත් ඒවගේ නොවේ යැයි සිතීම එක අතකින් හරි ය. අපට ක්‍රිකට් ජීවිතය වගේ ය. ලෝක පරිමාණයෙන් වැඩක් පෙන්නන්නට ඉඩ ලැබුණු ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍රයක් එය වූ නිසා ය.

එහෙම බැලුවහම ජනාධිපතිතුමාගේ අවසන් මොහොතේ හෝ කළ මේ මැදිහත් වීම වැදගත් ය. කවුරුන් හෝ එය ක්‍රිකට්වලට කළ දේශපාලන මැදිහත්වීමකැයි කියනවා නම් ඒ කවුරු වුවත් ක්‍රිකට්වලට ලංකාවේ හිමිතැන නොදන්නා උන් ය.

ලංකාව සෙල්ලක්කාර ජාතියක් යැයි නොදන්නා එකා ලංකවේ ඉන්නට සුදුසු නැති එකෙකි. ඒ මොනවා වුනත් එක දෙයක් කිව යුතු ය.

දැන් නම් අපට වර්ලඩ් කප් එක ලැබෙන එක වළක්වන්නට සක්කරයාටවත් බැරි ය.

Posted in: Uncategorized