කට පරිස්සම් කරගත්තොත් ගොඩ ය!

Posted on December 26, 2010මහජන කටයුතු කැබිනට් පදවිය තරමක් බාරදූර එකක් නිසා ඒ කටයුත්තේ නියැලෙන්නට නිකම් බැරි ය. තනතුරට සරිලන ගාම්බීර වාහනයක් අවශ්‍ය ය. ඒ නිසාදෝ ජගුවර් එක්ස් ජේ වර්ගයේ රථයක් ලක්ෂ 112 ක වටිනාකමකට ඇමතිතුමාට ලබා දී ඇත. මේ තොරතුරු අප ලබාගත්තේ ගොසිප්9 බ්ලොග් අඩවියෙනි. මෙහි බදු සමග වටිනාකම ලක්ෂ 184ක් බව ද එහි කියැවේ. ඒ කියන්නේ සැප පහසු ටොයෝටා කොරොල්ලා වර්ගයේ මෝටර් රථ හතරක් ගත හැකි මිලකටත් වඩා වැඩි මිලකට මෙය ගෙන්වා ඇති බව ය.

ඇත්තටම ජනතාව තවදුරටත් ඉවසිය යුත්තේ තවමත් අපේ ඇමතිවරු සැමටම මෙවැනි වාහන ලබා දීමට බැරිව ඇති නිසා ය. ඒ කටයුත්ත කර ඇමතිමණ්ඩලය බලාත්මක කර වහාම දෙනවා යැයි කියූ 2500 දෙන්නට හිතක් ආණ්ඩුවට තියෙනවා ය. සමහර විට යාන වාහන ටිකත් බංගලා ටික හා දැසි දැස්සන් ඇතුළු සියල්ල සම්පූර්ණ කරන්නට පුලුවන් වුනොත් ලබන අයවැයට පෙර 2500 ඉතිරි ටිකවත් ආණ්ඩුව ලබා දෙනු ඇත්තේ ය. මෙච්චරත් කරලා ඉවසන ජනයාට පුලුවන් කමක් තියේ නම් ආණ්ඩුව මුකුත් නොකර ඉන්නේ නැත.

බොරු නම් මහජන කටයුතු ඇමතිගෙන් අසා දැනගන්නට පුලුවන. හැබැයි එතුමා මුණ ගැහෙන්නට යනවා නම් කට පරිස්සම් කරගෙන යන එක හොද ය. නැතිනම් ඉතින් කටේ ඉරණම බාර දෙන්නට වෙන්නේ ද දැලි පිහියකට ය.

එහෙම ගිය වෙලාවක ජගුවර් වාහනයේ යන විට ඇමතිතුමාට වැඩි වටිනාකමක් ලැබෙනවා යයි කිව්වාට කමක් නැත. ඔච්චර සල්ලි වියදම් කරන්නේ අහවල් දෙයකටදැයි කියා නම් බැරිවෙලාවත් අහන්නට යන්න එපා ය. අප එසේ කියන්නේ ඔබ ඔබේ කටට ආදරේ ඇතැයි අප විශ්වාස කරන නිසා ය.

Advertisements
Posted in: Uncategorized