වැඩිවන විදුලිබිලට මුහුණ දීමට නොවරදින උපාය මාර්ගයක්

Posted on December 23, 2010ලබන අවුරුද්දේ විදුලි බිල වැඩි වන්නේ ය. ආණ්ඩුවට බැණ බැණ හිටියාට විදුලිබිල නිසා විදින්නට වන කරුමය අහෝසි වන්නේ නැත. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නයට පිළියමක් අපි කල්පනා කළෙමු. ගෙදරක වඩාත් වැඩියෙන් විදුලිය වැය වන්නේ ශීත කරණයට හා අධි ශීතකරණයට ය. එය ඒකක 110 ඉක්මවයි.

ඒකක අනුවක් තුළ විදුලිබිල රදවා ගැනීම සදහා පහසුම මාර්ගය මෙය විසන්ධි කර තැබීම ය.

ඉස්සර වගේ ග් 500 ක් ගෙනෙන්නේ නැති නිසා ඇත්තටම ශීතකරණයේ එහෙමකට දෙයක් දැන් අපි තියා ගන්නේ ද නැත. මස් හා මාළු වෙනුවට කරවල  හා ටින් මාළු අනුභව කරන්නට හිත හදා ගන්නේ නම් අධිශීතකරණයක් ද අවශ්‍ය නොවේ.

එහෙම බැලුවහම බල්බ් එකක් දෙකක් දමා අයිටීඑන් එකේ මහින්ද අබේසුන්දරගේ කතාවටත් ටෙලිනාට්‍ය කීපයකටත් පමණක් රූපවාහිනිය බැලීම සීමා කොට ඒ එක්කම වගේ නිදා ගන්නට හිත හදා ගෙන ජීවත් වෙන්නේ නම් යමක් අමතරෙන් ඉතිරි කරගන්නට ද මේ නිසා ඉඩ පාඩුවක් ලැබේ.

එහෙම බැලුවහම විදුලි බිල වැඩිව තිබෙන්නේ අපේ හොදට ය.

ශීතකරණයට කුමක් කරන්නේ දැයි ප්‍රශ්නයක් තවදුරටත් ඉතිරිව තිබෙන්නට පුලුවන. මේ විදිහට ශිතකරණවල අතිරික්තයක් අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි නිසා ඒවාට සෙකන්ඩ්හැන්ඩ් මිලක් නම් ලැබේ යැයි සිතිය නොහැකි ය. කරන්නට ඇති හොදම දෙය නම් එය කබඩ් එකක් හැටියට අඩුම කුඩුම අඩුක්කු කිරීම සදහා පාවිච්චි කිරීම ය.

වටිනා ශිතකරණ කබඩ් වෙනුවට භාවිතා කරන රටක් හැටියට අපට ප්‍රසිද්ධියක් ද ඒ මගින් ලබා ගන්නට පුලුවන. වෙන මුකුත් නැතිවාට එයම ආශ්චර්යයක් වීමට ඉඩ තිබේ.

Posted in: Uncategorized