අපේ ඉරණම අප උත්පත්තියෙන් ගෙන එන්නෙමු ද?

Posted on December 17, 2010කේන්දරය විශ්වාස නොකරන අය පවා අප උත්පත්තියෙන් අපේ ඉරණම ගෙන එනවා යැයි විශ්වාස කරති. ඊට විද්‍යානුකූල පදනමක් ද සපයති.

ඔවුන්ට අනුව ඉරණම ඇත්තේ ග්‍රහචාරයේ නොවෙතත් එය අප විසින් උරුම කරගන්නා ජානවල කොටා තිබේ. ඉතින් අප බුද්ධිමත් වෙන්නේ ඒ අනුව ය. අප‍ගේ වටිනාකම් සාරධර්ම හැදෙන්නේ ඒ අනුව ය. අපේ අනාගතය ලියැවී ඇත්තේ කේන්දරේ නොවේ නම් ජානවල ය.

ජාන අපට යම් මූලික පදනමක් සපයන බව ඇත්ත ය. එහෙත් විද්‍යාවේ අලුත් සොයා ගැනීම්වලට අනුව ජාන ප්‍රකාශයට පත්වන්නේ පරිසරයේ සාධකවල බලපෑම ද සමගින් ය. ඒ නිසාම අප අ‍පගේ ඉරණම වෙනස් කිරීමට සූදානම් නම් අපට එය කළ හැකි ය. ඒ සදහා අවශ්‍ය වන්නේ වෙහෙසව අනලස්ව කැපවීම ය.

එයින් අදහස් කරන්නේ අප හැමටම අයින්ස්ටයින්ලා විය හැකි බව නොවේ. එහෙත් අප දැන් සිටිනවාට වඩා බොහෝ සෙයින් ඉහළට අපට යා හැකි බව ය.

නිතර කියවන කෙනෙකුගේ කියවීමේ වේගය නිතර නොකියවන කෙනෙකුගේ කියවීමේ වේගයට වඩා බොහෝ සෙයින් වැඩි ය. ලිවීම සම්බන්ධයෙන් ද සත්‍යය වන්නේ එයයි. ටයිප් කිරීම ගැන ද එය අදාළ ය. ගණන් හැදීම රිය පැදවීම ගායනය වාදනය යන ඔය කොයිවා ගැනත් එය අදාළ ය.

අප බොහෝ දෙනෙකු අපට උරුමව ඇති ශාක්‍යතාවය පවා ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ නැත. ඒ අප සතුව අලස කමේ ජාන තිබීම නිසා නොවේ. සමහර විට ඒ පරිසර උත්තේජනයන් නිසි ලෙස නොලැබීම නිසා ය. එහෙත් මේ අවබෝධයම සියල්ල වෙනස් කිරීමට වුවමනා අයට ඒ සදහා උත්තේජනයක් සපයන්නේ ය.

අලස කම අප උත්පත්තියෙන් උරුම කරගන්නක් නොවේ. එය අපගේ තෝරාගැනීමකි. අලසකම මැඩලීම සදහා යෝග ව්‍යායාම ඇවිදීම සංගීතය වැනි දෙයෙහි පිහිට ගත හැකි ය. සමහරු මේ අලසකම බදා ගන්නා අතර සමහරු එය පැත්තකට තල්ලු කර දමති. තීරණය ඇත්තේ ඔබ අතේ ය. ඒ සදහා වගකීම ජානවලට පැවරීම අමන කමකි.

ජානවලට වගකීම පැවරීමෙන් කරන්නේ අප කේන්දරය විස්ථාපනය කර ඒ වෙනුවට වඩා විද්‍යාත්මක යැයි ගණන් ගත හැකි බහුබූතයක් කර පින්නා ගැනීම ය. යල් පැන ගිය යමක් විසිකර වැඩකට නැති නූතන යමක් ගැනීමෙන් වෙනසක් ඇතිවන්නේ නැත.

Posted in: Uncategorized