ලියොම් ෆොක්ස් – ඔබට අපගේ ජාතියේ ඉහළම ගෞරවාචාරය

Posted on December 3, 2010ෆොක්ස් කිව්වහම මතක් වන්නේ නරියෙකි. ඒ වුනත් මේ අප කියන්නට හදන ලියොම් ෆොක්ස් මහතා අපට ආදරේ ඇති සුද්දෙකි. එතුමා අපේ ජනපතිතුමාගේ බේරිල්ලට ආ නිසා ය.

ඔක්ස්ෆර්ඩ් ආයතනය පස්ස පෙන්වුවාට පසු වැ‍ලේ වැල් නැතිව සිටි අපේ ජනපතිතුමාට යාම්තම් හුස්මක් වැටුනේ ලියොම් ෆොක්ස්ට අතට අත දුන් වේලේ ය. ෆොක්ස් සමග පින්තූරයත් ගත්තාට පසු දැනුනේ නිවන් ගියා වගේ හැගීමකි. ඇත්තටම ඔබාමා සමග එකට සිට ගත් ඡායාරූපයට පසු හරිහමන් එකක් ගත්තා යයි ද එතුමාට ඒ සමගම දැනුනේ ය. බැලුවහම කියන තරම් සුද්දන් නරක නැතැයි කියා ද ඒ සමගම එතුමාට සිතුනේ ය.

සුද්දන් අපට ඇගිල්ල දික් කළාට පසු බෑ යුතු නැත. උන්ට අතට අත දී ඒ දිගු කළ ඇගිල්ල හකුලුවන්නට හැකි නම් එහි වැරැද්දක් ඇත්තටම නැත.

හැමදාමත් මියන්මාරයට ඉරානයට හා චීනයට ගොහින් බැරි ය. ඒ නිසා කොතරම් කරදර මැද්දේ වුව ද අවස්ථාවක් ලබා ගෙන සුද්දාගේ රටට යාගන්නට පුලුවන් වුනු එක හොද ය. විමල් වුනත් සුද්දාට බැන්නාට වැඩිපුර කැමති උන්ගේ රටවලට යන්න ය.

නිකම් නෝන්ඩි වී එන්නට තිබූ ගමන ලියොම් ෆොක්ස්ගේ කාරුණිකත්වයට පින්සිදුවන්නට රාජකාරීමය ස්වරූපයක් ගත්තේ ය. යම් වැදගත් කමක් පෙන්නුම් කළේ ය. ඇති යාන්තම්!

අද බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය වටලන්නට යන අපේ දේශප්‍රේමී හිතවතුන්ගෙන් අප ඉල්ලා සිටින්නේ මොනවා කරත් ලියොම් ෆොක්ස්ගේ පිළිරුවකට මල් මාලයක් පළදා එන එක නම් අමතක නොකරන ලෙස ය.

Posted in: Uncategorized