සංගීතයත් ‍හොද ආහාරයකි

Posted on November 25, 2010මේ දවස්වල අ‍පේ වැ‍ඩේ සංගීත සන්දර්ශන ‍හොයමින් දිවීම ය. පළමුවැන්න නිදහස් චතුරශ්‍රයේ ය. ‍දෙවැන්න නු‍ගේ‍ගොඩ ය. ‍තෙවැන්න ‍කො‍ළොන්නා‍වේ ය. ‍මේ සියල්ල අප මහා රජතුමාට පින්සිද්ද ‍වෙන්න ය. එකක අනුග්‍රහය විමල්‍ ‍ගේ ය. අනික දුමින්ද ‍ගේ ය. ඒ ඇත්තන්ට වැඩි වැඩි‍යෙන් ලැබී කප් රුක්ම පහළ විය යුත්‍‍තේ ය. ඒ අප ‍‍කෙ‍රේ දක්වන ‍මේ කරුණාවට හිලව් පිණිස ය.

මේ දවස්වල අ‍පේ ආහාරය ද සංගීතයයි.

ඒ පාන්පිටි ත්‍රස්තවාදය පිටුදකින නිසාමත් ‍නො‍වේ. reargate.blogspot.com කිව්වා ‍සේ අයවැය හිගය පියවා ගැනීමට බැරි නිසා කප්පාදු කරන්නට බල ‍කෙරුණු වියදම් නිසා ය.

එ‍හෙම බලා ‍ගෙන ගියහම කන්න ‍දෙන්න බැරිනම් සංගීතයකින් වත් සංග්‍රහ කරන්නට හිතා ගත් එක ‍හොද ය.

ඇත්තටම කන්න ‍නොදුන්නා යයි කීම ද අසාධාරණ ය. ‍ලෝක‍යේ ‍ලොකුම කිරිබත හැදු‍වේ අපට කන්න ‍දෙන්න ය. කිරිබත් කෑවම නින්ද යනවා ය. ඒ නිසා අප කුඩා කල කිරිබත්වලින් පසු ‍අම්මා අපට කෝපි හදා දුන්නා මතක ය.

ඒ වුනත් නිදා ගැනීම ‍හොද එකකි. කෑව බිව්වා නම් ඊට පස්‍‍සේ ති‍යෙන්නේ නිදා ගැනීම ය. ඇත්තටම ‍නොකෑවත් ති‍යෙන්‍‍නේ නිදා ගන්න ය. කිරිබතින් බැරිවූ අයට නැලවිලි ගීයක් ඇසුවහම නින්ද යන්‍‍නේ ය. රජා ගැන කියන සිංදු ඇහුවහම ‍‍කො‍හොමටත් නින්ද යන නිසා නිදාගැනීමට සුදුසු තත්වයක් ‍මේ සංගීත සන්දර්ශන වල ඇත. ‍මේ දවස්වල සීතල නිසා තවත් ‍හොදට නිදා ගත හැකි ය.

ජනතාව සුව‍සේ නිදාගන්‍‍නේ නම් පාලකයින්ට ඊට වඩා ආශික් එකක් නැත.

ඒ නිසා ‍මේ ‍දෙවැනි දුරකාලය සංගීත‍යෙන් ‍ගෙවා දමන්නට ආණ්ඩුව සිතා ගන්නවා සිකුරු ය.

අපිට ති‍යෙන්‍‍‍‍‍නේ තියන මගුලක් ‍දෙපැරැන්‍‍දේ ගහ‍ගෙන බඩගින්‍‍නේ වුවත් නිදාගන්න ලෑස්ති ‍වෙන්න ය. එත‍කොට ආශ්චර්යමත් හීන දකින්නට ද පුලුවන.

සමහර විට නැගිටින විට සිහින‍යේ ඵල වාසු‍දේව නම් වූ ඒ විප්ලවවාදී ස‍හෝදරයා නහින ‍දෙහින කා‍ලේ අත්වින්දා සේ ලබා ගන්නට බැරිවන එකක් ද නැත. ‍කොයික කරත් බලා‍පොරොත්තු නම් අත් ‍නොහැරිය යුත්‍‍තේ ය. අද නැතත් ‍හෙට ‍හොද ‍වෙනවා ය. ති‍යෙන්‍‍නේ ටිකක් තදින් ඉවසීම ය.

එහෙම බැලුවහම රෝමය ගිනි ගනිද්දී නීරෝ වීණා වාදනය කළ එකත් හරි ය. සංගීත‍ය ප්‍රේමයේ පමණක් නොව අප සියල්ලන්ගේම ආහාරය ය. විශේෂයෙන් දුක් ගින්දර උහුලන මිනිසුන්ගේ ආහාරය ය.

(දයාසිරි ජයසේකර ග්‍රාම චාරිකාවට එක්කන් ගිහින් සින්දු කියෙව්වා නම් යූ ඇන් පියත් ගොඩ ය. කුස පුරවන්නත් නිදිකරවන්නත් දෙකටම හරියන්න සින්දු කියන්නට ඔය කොයිකාටත් පුලුවන.)

Posted in: Uncategorized