මල්වතු නාහිමියන්ට ධර්ම චාරිකාවේ යෑමට රජතුමාගෙන් ලුමොසින් රථයක්

Posted on November 24, 2010මල්වත්තේ නායක හාමුදුරුවන්ට ලුමොසීන් රථයක් පිරිනමන්නට තරම් අපේ රජතුමා ධාර්මික වීම සම්බන්ධයෙන් ඇතිවූ ශාසනාලම්බන ප්‍රීතියෙන් යුතුව මේ සටහන ලියන්නෙමු.

ඉරිසියා කාරයින්ට ඇහේ කටු අන්නන මේ පුවත වනාහි සිංහල බෞද්ධ අපහට ප්‍රීතිය හා සතුට දෙගුණ කරන එකකි.

පුංචි අටපිරිකරක් දී මග හරිනවා වෙනුවට වටිනා සුවපහසු මෝටර්රියක්ම දන් දීමෙන් අපේ රජතුමා කරගෙන ඇත්තේ ලොකුම ලොකු පිනකි. අපේ අදහස ‍ඊට බකප් එකක් දීම මගින් එයින් කොටසක් අපිදු සම්මාදම් වෙන්නට ය.

අපටත් මල්වත්තේ හිමියන්ට බයිසිකල් එකක්වත් අරන් දෙන්නට හිතුනේ ධර්ම චාරිකාවේ යෑමට ඒ උතුමන්ට අවශ්‍ය පමණට වාහන නැතැයි යන ආරංචියෙනි. ඒත් ලුමොසින් එකක් බයිසිකලයක් වගේ නොවේ ය. වැස්සකට වුවත් කුඩයක් ඉහලන්නේ නැතිවම ගමන් කළ හැකි වාහනයකි. එහෙම බැලුවහම බයිසිකලයකට වඩා එයින් පින් ලැබේ.

අපට පින් නොලැබුනාට කමක් නැත.

රජතුමාට පින්ලැබුනාට අමතරව බුදු දහම ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ථ වීම නිසා සහනයට පත්වන්නට නියමිත ජනයාගේ නාමයෙන් මේ සද්ක්‍රියාව අගැයිය යුතු ය.

ලංකාද්වීපයට මල්වතු නාහිමියන්ගේ සරණ ය. මහින්ද රාජපක්ෂ මහරජතුමන්ගේ ආරක්ෂාව ය.

Posted in: Uncategorized