ලංකා රයිසිං, හම්බන්තොටට නැව් තුනක්ම!

Posted on November 16, 2010අප උත්සවවලට කැමති ජාතියක් යැයි මට සිතේ. කක්කුසියක් විවෘත කරන්නත් උත්සවයක් තියන්නේ ඒ නිසා ය. ඇත්තටම මෙය කොතරම් ආශික් ද යත් යමක් එක පාරක් විවෘත කරහම මදි ය.

පළමු චූ දැමිල්ල ද පළමු බොග දැමිල්ල ද ආදී වශයෙන් කක්කුස්සියක් පවා විවෘත කිරිමේ දී පියවර කිහිපයකින් එය කළ හැකි නම් අප වඩාත් කැමති ය.

මේ ටික කීවේ හම්බන්තොට වරාය දෙවැනි වරටත් විවෘත කරන්නට අර අදිමින් තිබෙන නිසා ය. මේ වියදම් කරන්නේ අම්මා අප්පාගේ බූදලය නොවේ. ජනතාවගේ සල්ලි ය. උන් නොකා නොබී ආණ්ඩුවට ගෙවන බදු මුදල් ය. දුරකතන ඇමතුමක් ගන්නා විටද පාන් ගෙඩියක් ගන්නා විට ද ආණ්ඩුව සාක්කුවෙන් සොරාගන්නා සල්ලි ය.

ඉස්සෙල්ලා ආවේ පළමු දියවර ය. මෙවර එන්නේ පළමු නැව් ය.

ඒ නැව් අතර නාවික හමුදාව මගුල් ගෙවල් සදහා කුලියට දෙන නැවක් ද ආණ්ඩුවේ හිතේෂියෙකුට අයිති පෞරානික රුවල් නැවක් ද තිබේ යයි කියනු ලැබේ. මේවා අපේ නැව් ය. ඒවාත් එන එක සමරනවා නම් ඇත්ත නැවක් පැමිණි දවසට කොහොම සැමරීමක් තිබෙනු ඇත් ද?

හම්බන්තොට වරායෙන් මුදල් එන්නට කලින් තවත් සැමරුම් කීයක් අපට බලා ගන්නට පුලුවන් වෙනු ඇත් ද?

හම්බන්තොට වරාය සමග ඉරිසියාවක් අපට නැත. එහෙත් රටේ ජනතාවගේ මුදල් මෙසේ බාල් නැටීමට භාවිතා කිරීම ගැන අපට කේන්තියක් තිබේ. ඒ අපද ඒ බදුගෙවන ජනතාවට අයත් වන නිසා ය.

බදු ගෙවන ජනතාව හැටියට මේවාට අපගේ විරුද්ධත්වය පළ කිරීමට අපට අයිතියක් ද ඇතැයි අපි සිතමු. මේ භාවිතා කරන්නේ ඒ අයිතිය යි.

බහුතරයක් උදවිය සිය නිහඩත්වය හරහා පාවාදී ඇත්තේ තමන් සතුව ඇති ඒ අයිතිය යි. අයවැය ආන්ඩුවේ තරමටම ඔවුන්ගේ ද නිර්මාණයකැයි අප කියන්නේ ඒ නිසා ය.

වරායට නැව් ඒම සැමරීම වගේම හෙට අනිද්දා එන බදු පිරි අයවැයත් උන්ගේ නිහඩතාවයට සාක්කි වනු ඇත්තේ එසේ ය.

Posted in: Uncategorized