Beyond Frame හෙලිකරන ඇමරිකාවේ නිරුවත!

Posted on October 20, 2010ඇමරිකාව ද දුප්පත් යයි කිව්වහම අපිට හරි ආතල් ය. මක්නිසා ද යත් එතකොට අපට තවදුරටත් දුප්පත්ව සිටීමට හයියක් ලැබෙන නිසා ය.

ඒ නිසා අපේ බ්ලොග් සහෘදයෙක් (telradio) ඇමරිකාවේ දුප්පත් කම ගැන සටහනක් ලීවේ ය. ඒ ඇමරිකාවේ නිරුවත නමිනි.

ඇමරිකාවේ දුප්පත්කම ගැන විකිපීඩියා ගෙන හැර දක්වන කාරණා කියවීම අපට ඇත්ත පින්තූරයක් ඇද ගැනීමට උදව් වෙනු ඇත්තේ ය. මේ උත්සහය ඒ නිසා ය. පහත ඉංග්‍රීසියෙන් ඒ උපුටා ගැනීම මුළුමනින් පළවෙතත් එහි මුල් ඡේද කීපය සිංහලෙන් පරිවර්ථනය කරන්නට අපි උත්සහ කළෙමු.

“දුප්පත් යයි ඇසූ විට ඔබ ඔබේ හිතේ ඇදෙනා පින්තූරය වන්නේ නිවසක් නැති මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන මිනිසෙකුගේ රුවකි. එහෙත් වාසනාවකට මෙන් ඇමරිකාවේ ෆෙඩ්රල් ආණ්ඩුව දුප්පත් යයි කියන මිනිසුන්ගෙන් බහුතරය එසේ නොවේ. වසර 2000 සංඛ්‍යාලේඛන අනුව එසේ දුප්පත් යයි කියන අයගෙන් 73% කට තමන්ගේම මෝටර්රථ තිබුන අතර 76% ක් නිවාස වායු සමීකරණය කර තිබිණි. 97%ට ශීතකරණ තිබූ අතර 73% මයි‍ක්‍රෝවේව් උදුන් ද 62% කේබල් රූපවාහිනිද තිබුනි.”

ඇමරිකාවේ දුප්පත් මිනිසෙකුගේ නිවසක සාමාන්‍ය වර්ගඵලය වර්ග අඩි 1100 ට ඉහළ බවටත් තවත් බොහෝ කාරණාත් මෙහි අන්තර්ගත ය.

මිනිසුන් ලංකාවේ මධ්‍යම පන්ති‍කයෙකු ලෙස නොව ඇමරිකාවේ දුප්පත් කෙනෙකු ලෙස ජීවත්වන්නට කැමති වෙන හේතුව මෙයින් පැහැදිලි ය. ඇමරිකාවේ නිරුවත පෙන්වන්නට තැත් කළාම එලි පහලියට එන්නේ අපේ නිරුවත ය.

When you hear that someone is “poor,” it brings to mind images of a person who may be homeless and malnourished. Fortunately, however, that description is not reflective of the majority of individuals labeled as poor by the federal government (USA). The 2000 Census indicates that 73% of U.S. poor own automobiles, 76% have air conditioning, 97% own refrigerators, 62% have cable or satellite TV, and 73% have microwaves. There are many homeless and malnourished individuals in the United States, but the poverty thresholds are high enough to include many individuals who live with some modern comforts.

Instead of being homeless, almost half (46%) own their own homes with most of the rest renting their homes. On average a poor person in this country lives in a home with 1,228 square feet (114.1 m2) which they often own, and as noted the home is likely air conditioned, with a refrigerator, cable or satellite TV, a microwave not to mention many other comforts.[52] Cox and Alm[53] conclude that if the American poor formed a country of their own, they would be as well-off or even slightly better-off than the typical family in most European countries.

Non-cash income is ignored when measuring poverty rates. Welfare benefits provided in-kind such as food stamps and public housing are excluded. Even though such benefits may raise the standard of living for recipients, they, by definition, remain impoverished under federal guidelines.[54] On the other hand, benefits provided in the form of cash, such as social security benefits, are included in income. This explains, in part, why the poverty rate for older Americans is lower than the poverty rate for younger Americans.

According to the Bureau of Labor Statistics’ 2008 Consumer Spending Survey, reported purchases by the poorest fifth of Americans are more than twice as much as reported income. Specifically, the poorest fifth of Americans reported $10,263 of income on average, but reported spending $22,304.[55] How this group could spend, on average, more than twice as much as it reported as income is unclear. Possible explanations include significant amounts of unreported income, borrowing, and the spending of previously accumulated wealth. A 1993 study of low income single mothers titled Making Ends Meet, by Kathryn Edin, a sociologist at the University of Pennsylvania, showed that the mothers spent more than their reported incomes because they could not “make ends meet” without such expenditures. According to Edin, they made up the difference through contributions from family members, absent boyfriends, off-the-book jobs, and church charity.

According to Edin: “No one avoided the unnecessary expenditures, such as the occasional trip to the Dairy Queen, or a pair of stylish new sneakers for the son who might otherwise sell drugs to get them, or the Cable TV subscription for the kids home alone and you are afraid they will be out on the street if they are not watching TV.”[56]

Posted in: Uncategorized