සෙල්ලම් කළ ළමා කාලේ මතක් වෙනව බං – විමල් වීරවංශගේ කවි සරණිය

Posted on October 16, 2010මඩේ ලගින මීහරකුන් එලවාවි ද මං

මං දැකලා ගාල කඩං උන් දිව්වද බං

මඩේවැටිලා මඩ නාලා කැත වේවි ද බං

එහෙම කළොත් උඹ කියාවි මෝඩ ඇමති මං

 

වීදි නාට්‍ය ‘වෙලට’ ගෙනත් පෙන්නාවිද මං

සරම ලිහී පටලැවිලා බිම වැටෙයි ද බං

කකුල එරී පුරුදු නැතිව වැතිරේවි ද මං

එහෙම කළොත් උඹ කියාවි මෝඩ ඇමති මං

 

 

 

 

කොලු කාලෙ පිස්සු කෙළපු වීරවංශ මං

තාමත් ඒ දගය තියෙන ඇමතිතුමා මං

පුංචි කොලුගේ වත කොමලය බලාපංකො දැං

සෙල්ලම් කළ ළමා කාලෙ මතක් වෙනව බං

Advertisements
Posted in: Uncategorized