සරත් ෆොන්සේකාට හොද වැඩේ! තව වටයක් කිරිබත් කමු ද?

Posted on September 30, 2010තීන්දුව වසර තුනකට හිරේ ය. අපේ සංවේදී නායකයා විසින් එය දෙකහමාරකට අඩු නොකරන්නට සරත් ෆොන්සේකාට තුනක් ලැබෙන්නට ඉඩ තිබුනේ ය.

සරත් ෆොන්සේකා වගෙ කල වැද්දන්ට ඔහොම වෙලා මදි ය.

ඔය පඩි සන්දෙන්නේ දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය පාප කර්මයයි.

එය අහවල් කරුමයක් කළාට දැයි කියන්නට ඕනැ නැත්තේ හැමෝම ඒ මොකද්දැයි දන්නා නිසා ය.

සමහරු කියන්නේ තමන් සමග තරගයට ආවාට පලි ගන්නා එක ආචාරධර්මයන්ට පටහැනි බව ය. ඇත්තටම එහෙම නැත. එතුමාට පලිගන්නට ඕනෑ කළා නම් යෝජිත තුන්වසරම දෙන්න තිබුනා ය. එහෙම නැතිව දෙකහමාරක් කළේ එහෙම චේතනාවක් නැති නිසා ය. එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේදී මුලු ලොවටම ඇහෙන්නට කියූ පරිදි එතුමන් බෞද්ධ පිළිවෙත් සිය පාලනයේදී දැඩි ලෙස අනුගමනය කරන බව යි.

ඇත්තටම මේ සිද්ධිය ‍මුලු ලෝකයටම ආදර්ශයකි.

යුද්ධයක් දිනා දුන්නා කියා වංචා කළ උදවිය සුද්ධ කරන සිරිතක් අපේ රටේ නැත. ඇත්තටම පුංචි හෝ වැරැද්දක් කළ පසු එයින් ගැලවීමට මේ රටේ බලවත් කිසිවෙකුටවත් බැරි බව තමන් කළ වැරදි වෙනුවෙන් නිසි දඩුවම් සැවොම ලැබිය යුතු බව වැරදි කළ අයට සමාව නොදිය යුතු බව (සංවේදීකම නිසාම මාස 6 ක සමාවක් දුන්නාට) මෙයින් අපි මුලු ලොවටම ඔප්පු කර ඇත්තෙමු.

මේ සද් කාර්යය නිසා මින් මත්තට වැරදි කරුවන්ගෙන් තොර ලංකාවක් බිහිකිරීම කිසිම කෙනෙකුට වැළැක්විය නොහැකි වනු ඇත්තේ ය.

මීටත් වඩා ආදර්ශයක් අපට ලොව දිය හැකි ද? නොහැක්කේම ය.

ඉදින් අපට ලොව ඉදිරියේ අතිශය ආඩම්බර වෙන්නට මේ කාරණයම ඇති ය.

තව වටයක් කිරිබත් කමු ද?

Posted in: Uncategorized