9-11 න් ඔබ්බෙහි (Beyond 9/11) Beyond Frame අහුලා ගැනීමක්

Posted on September 14, 2010ලෝක වෙළද සංකීර්ණයට කඩා වැදුනු ගුවන්යානයේ සුසාන් රෙතික්ගේ සැමියා ද ගමන් කළේය. ඒ දෛවෝපගත සැප්තැම්බර් 11 දා තම සැමියා මිය ගිය ද සුසාන් ඔහු‍ වෙනුවෙන් සාමයේ සුරත ඇෆ්ගන් ජනතාවට දයාද කරන්නට තීරණය කළාය. ඒ තමන්ගේ ආණ්ඩුව ඇෆ්ගනයට එරෙහිව යුද ප්‍රකාශ කරන පසුබිමක ය.

ඇය යුද්ධයෙන් වැන්දඹුවන් බවට පත්වූ ඇෆ්ගන් කාන්තාවන්ට ව්‍යාපාරයන් ආරම්භ කිරීමට අතහිත දුන්නා ය.

සතුරාගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට කැප වීමේ දේශද්‍රොහිත්වය ගැන තමන්ගේ රටේ අන්තගාමී සුලු පිරිසකගෙන් බැණුම් අසමින් ද තමන්ගේ පෞද්ගලික පාඩුව අමතක කොට සාමයේ සුරත දිගු කිරීමේ උත්කෘෂ්ඨ මැදිහත්වීම ගැන ඇමරිකානුවන් වැඩි දෙනෙකුගේ ප්‍රසාදය හා අගැයීම් මැදින් ද ඇය තම කාර්යයේ නිශ්ශබ්දව නියැලුනා ය.

පහත සටහන ඇය වෙනුවෙන් වෙනත් බ්ලොග් අඩවියක තැබුනකි. ඇය පිළිබදව ඇමරිකානු ජනතාව දරණ මතය කුමක්දැයි ඔබට මේ පිවිසුමෙන් එම බ්ලොග් අඩවියට ගොස් බලා ගත හැකි ය.

පිවිසුම

එයින් තොරාගත් කොටසක් පමණක් පහත දැක්වේ.

Susan Retik is my hero. Susan Retik’s husband was on Flight 11 on September 11, 2001 – yes, the plane that hit one of the World Trade Towers. Instead of retreating into a world of hate-filled conspiracy, Retik started a charity in honor of her husband, a charity to help Afghan widows.

Beyond the 11th

Wait a minute! Instead of despising the country that had hatched the plot that killed her husband, Retik and another woman, Patti Quigley, whose husband had also died in the 9/11 attack, founded an organization, Beyond the 11th. This organization has now helped more than 1.000 Afghan widows to start tiny businesses. It is an effort to help some of the world’s neediest people fight back at the distrust and hatred that sustain the Taliban.

Look for the whole article here.

Advertisements
Posted in: Uncategorized