පිටරට දේ ද (හරියට භාවිතා කළ විට) සිරි සැප‍ දේ ය!

Posted on September 13, 2010යෝග ක්‍රම මෙන්ම භාවනාව ද ආසියාවේ නිශ්පාදනයන් ය. කරාටේ ජූඩෝ වැනි සටන් ක්‍රම ද එසේම ය. එහෙත් මේ සියල්ල තමන්ගේ දේට ද වඩා ඉහළින් සළකා එයින් වැඩ ගන්නට බටහිර රටවල බොහෝ දෙනෙක් සමත්ව සිටී.

ජපානයේ ක්‍රියාත්මක 5 එස් වැඩ ක්‍රමය ද තත්ත්ව පාලන කව ද බටහිර කළමනාකරණ සාහිත්‍යයට එක්ව තිබේ.

මාර්ටින් ලූතර් කිං සිය දේශපාලන ජීවිතය හැඩ ගසා ගන්නේ ඉන්දියාවේ ගාන්ධි අනුගමනයෙනි.

ඇමරිකාවේ ජනප්‍රිය සංගීතය බිහිවන්නේ අප්‍රිකාවේ කල්ලන්ගේ සංගීතයේ අභාෂයෙනි.

අප බටහිර දෑ කියමින් වටිනා ඉගැන්විම්වලට පිටුපාන කල උන් ආසියාවෙන් හා සෙසු ලෝකයෙන් ගත යුත්තේ කුමක් ද එය අනලස්ව ගනිමින් සිටිති.

අපේ ආඩම්බරකාරකමේත් උන්ගේ නිහතමානිත්වයේත් අවසන් ප්‍රතිඵලය උන්ට ආඩම්බර විය හැකි අනාගතයක් උරුම වන විට අපට තියෙන පුක ද අහිමිව තිබිම ය.

මේ ටික ලියන්නට සිතුනේ සියරට දේ සිරිසැපදේ ගැන කොලුගේ ලියමනට ඌන පූර්ණයක් වශයෙනි. ඒ ලිපිය ලස්සණ ය. එයින් කියවෙන පණිවුඩය ඊටත් ලස්සණ ය. මේ සටහනේ අදහස එය තවදුරටත් තීව්‍ර කිරීමට ය.

විශ්ව දැනුමට මෙන්ම විශ්ව සම්පත් හා නිර්මාණයන්ට ද පිටුපාන මිනිසුන් හා ළිං මැඩියන් අතර ලොකු වෙනසක් නැත. උන් එක තැන පල්වෙන ඒ නිසාම දුගද හමන මඩගොහොරු ‍මෙන් වන බැවිනි.

Posted in: Uncategorized