වැඩිදෙනෙක් සියදිවි නහගෙන (ඒ කියන්නෙ උන් විහින් මැරිල)

Posted on September 4, 2010මිනිහ මළා

කවද්ද?

බොහෝම ඉස්සර දවසක

ඉතින් වළ දැම්මෙ?

ඊයේ තමයි ඒ කටයුතු

අපෝ මෙච්චර කාලයක්! කොහොමෙයි තියාගත්තෙ?

මැරිල හිටියට හුස්ම තිබුනා

යකාගෙ මරණයක් නෙව?

ඔව්, මුකුත් දැනුනේ නෑ

ගැහැව්වත් ඔහෙ හිටිය

බැන්නහමත් ඔහෙ හිටිය

උදුරගත්තහමත් ඔහෙ හිටිය

අතුරුදහන් කරහමත් ඔහෙ හිටිය

ඔක්කොමත් හා කියමු

අන්තිම එක පිළිගන්නම බෑනෙ

පිළිගන්නෙ මක්කටෙයි?

ඒකත් ඇත්ත. නෑදැයො නැත් ද?

ඉන්නව, දුසිම් ගණන්

උන්?

උන් මැරිලා බොහෝ කල්

වළ දැම්මේ?

තාම නෑ

නොමැරුණු අය ඇත්තේම නැත් ද?

අනේ ඉන්නවා

හදිසියේ දියවන්නාව පැත්තේ ඇවිත් යන්න එනවා

නිකම් නාට්‍යයක් වගෙ නෙ?

නෑ, නිකම් එකක් එහෙම නෙවෙයි, වීදි නාට්‍යයක්!

නලුවො ජීවත්වෙනව,

ඒත් ප්‍රේක්ෂකයො මැරිල

මරල නොවෙයි ද?

හැමෝම මැරුවෙ නැහැ

මරණව බලන් ඉදලම එපාවෙල

වැඩිදෙනෙක් සිය දිවිනහගෙන

(ඒ කියන්නෙ උන් විහින් මැරිල)

සමහරු ආත්මය උගස් තියලා, බේරුණා

ඉතිරිවෙලා තියෙන්නෙ, සරීරෙ විතරයි!

….

Posted in: Uncategorized