අපොස උපෙ ගැන ජනතාව නොදන්නා තිත්ත ඇත්ත – ජී අයි ටී කියන්නේත් බී ටී අයි වගේ එකකට ය!

Posted on August 17, 2010මේ දවස්වල දරුදැරියන් අපොස උපෙ ලියති. මෙතෙක් ලොකු අලකලංචියක් වුනේ නැති නිසා සැනසුම් සුසුමක් හෙලිය හැකි ය. එහෙත් අපොස උපෙ සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දෙනා නොදන්නා කාරණයක් තිබේ. අද අප යොමුවන්නේ ඒ ගැන අවධානය යොමු කරනු සදහා ය. ඒ දෙමාපියන් මේ විභාගය සම්බන්ධයෙන් සැනසුම් සුසුම් හෙලුවාට රටට එසේ කරන්නට නොහැකිවන කාරණා යෙදී ඇති බව කියන්න ය.

අපොස උපෙ සදහා අලුත් පන්නයේ විෂයක් 2008 දී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හදුන්වා දුන්නේ ය. එහි නම ජී අයි ටී ය. අයි ටී යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණයයි.

නම්වල වැරැද්දක් දැයි කියන්නට බැරි ය. බී ටී අයි මෙන්ම ජි අයි ටී ද ලත් තැනම ලොප් ය.

ලංකාව ආසියාවේ ආශ්චර්යය කරන්නට නම් තොරතුරු තාක්ෂණය හුරු ඒ පිළිබද දැනුමැති දරුවන් සිටීම අවශ්‍ය ය. ජී අයි ටී විෂයක් හැටියට හදුන්වා දී අපොස උපෙ විභාගයට එය ඇතුළත් කරන්නට ඇත්තේ ඒ නිසා ය. ඒ හොද වැඩයට කණකොකා හඩවා තිබේ. ඒ කප්පරක් ප්‍රශ්න ඇති කරන විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ බලධාරීන්ට පින්සිදු වන්නට ය.

2008 සිට මේ දක්වා දෙවරක් මේ විභාගය පවත්වා ඇතිමුත් ඒ එකද විභාගයකවත් ප්‍රතිඵල තවමත් නිකුත් කර නැත. එසේ තිබියදී මෙවර (2010 සදහා ද) විභාගය අගෝස්තු 29 දා පැවැත්වේ.

අපේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව අධ්‍යාපන පද්ධතිය හා ආණ්ඩුව දරුවන්ගෙන් බලාපොරොත්තුවන්නේ වසර දෙකක් තිස්සේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරන්නට දහිරිය දාන විභාග දෙපාර්තමේන්තුවකින් ඉදිරිපත් කරන තවත් විභාගයකට ඉදිරිපත් වීම ද?

මේ විෂය සමත්වීම හෝ අසමත් විම නිසා සරසවිවරමට වාසියක් හෝ ගැටලුවක් ඇති කරන්නේ නැත. එහෙත් බොහෝ ‍වියදම් කොට උගන්වා අත්පොත් පිළියෙල කොට විභාග පවත්වා මේ විෂය දොරට වැඩේව්වේ ඉන් ප්‍රයෝජනයක් ගනු පිණිස ය.

ආසියාවේ ආශ්චර්යය බවට මේ රට නිකම් පත්වන්නේ නැත. මේ සදහා ගත යුතු එක් පියවරක් වන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම ය. ඒ සදහා ගත් එක් උත්සහයක් මේ විදිහට තිඹිරිගෙයිම මරා දමන්නේ මොන ආශ්චර්යයක් ඇති කිරීමට දැයි රටේ ජනතාව ප්‍රශ්න කළ යුතු ය.

එහෙත් උන් කුරක්කන් පිට්ටු වළදා ඇති නිසා දැන් ඉන්නේ අමාරුවෙනි. උන් වෙනුවෙන් අප මේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්නට මැදිහත් වුනේ ඒ නිසා ය.

Posted in: Uncategorized