හෙට දිනන්නේ කවුරුදෝ!

Posted on August 14, 2010තරු කඩා බිම දැමේ
අසිරිමත් සිරි ලකේ
නීතිය ද සැගවුනේ
නැවත පායනු නැතේ
සරත් සද බැස ගියේ
කලුවරයි රට මගේ
කරුමය ද මේ ඔබේ
කළ සටනෙ යුද බිමේ
දිනන්නේ කවුරු දෝ!
………………
පෙරේදා අපේ විය
ඊයේ ඔබේ විය
අද දිනය ඔවුන්ගේ
හෙට දිනය කාගේ දෝ!
………………
හිතු දේ නොමවීය
නොසිතූවක්ම විය
අපි වෙනුවෙන් තවමත් අපි
කොහේ අතරමං වුනා ද
………………..
සිසිරය ගෙවී
උදාවෙයිද වසන්තය
පවුරින් නොබෙදුනු ලෝකය
කවදා හෝ උදාවෙයිද
කෙලින් හිස තබා ගෙන
ඇත්ත කියන්නට හැකි දවසක්
මේ කපේ දී පහල වේද
……………….
තල් ගස් අතරින්
පොල් ගස් අතරින්
මෝදු වේවි ද හෙට
වසන්ත‍යේ සද
තරු මක්කටෙයි
සද මදෑ!
ඔහෙ කඩා ගත්තාවෙ
ආත්මයට බරක් වුනු
පිත්තලෙන් හදපු තරු!
Advertisements
Posted in: Uncategorized