දීපං ලණුවක්! දිරච්ච පරඩලාවක් නෙවෙයි. ගස් බදින්න පුලුවන් එකක්!

Posted on August 7, 2010කවුද එහෙම කිව්වෙ? එයා නම් කියලා නැහැ දෙනවා කියල.

(ඔය මොනව ගැන ද කතා කරන්නෙ?)

කවුද එහෙම නම් කියන්න ඇත්තෙ. ඒ කාලෙ නම් ඔය කතාව බොරුයි කියල කවුරුවත් කිව්වෙ නැහැ.

(ඇත්තටම කවුරු කියපු මොකක් ගැන ද ඔය කියන්නෙ?)

“මේ කවුද? මේ මොනව ද කියන්නෙ?” ඉස්සරත් ඔහොම ප්‍රශ්න වගයක් රටේ තිබුන.

(අනේ හැබෑට, මොකක්ද කියල කියන්න බැරි ද, ඔච්චරම ගණන් උස්සන්නෙ?)

ඔව්, හංගල දැන් වැඩක් නෑ. මං කිව්වෙ දෙදහස්පන්සීය ගැන.

(අන්න එහෙම එන්නකො. සුද්දටවත් නැති එච්චර පරණ ඉතිහාසයක් අපට තියෙනව තමයි. කවුද ඉතින් එහෙම එකක් කිව්වෙ නැහැ කියල ඔය දිගට හරහට කියනව කියන්නෙ?)

ඉටි ගෙඩිය. ඒ දෙදහස් පන්සීය ගැන නෙවෙයි, දෙනවැයි කියපු දෙදහස් පන්සීය ගැන.

(අයවැයෙන් දෙනවැයි කිව්ව නේද)

කිව්ව තමයි. ඒත් දුන්නෙ නෑනෙ

(ඊළග එකෙන් දෙයි. මොකෝ වැඩි කාලයක් යැ. නොවැම්බර් නෙව. මේක අයවැය කිව්වට පුංචි හින්නිකිතර එකක් නෙ)

දෙයි, මෙන්න කියල. අන්න එකෙක් කියල, එහෙම එකක් චින්තනේ තිබුනෙ නැහැ කියල.

(එහෙනම් මොන හත්වලාමක ද තිබුනෙ?)

තිබුනෙ කොහෙද කිව්වෙ කවුද කියල තමයි දැන් හොයන්නෙ. සුමාන දෙකක් පහුවෙල නිසා හොයා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. කාටවත් මතක නෑ

(එහෙනම් නොවැම්බර් වෙන කොට ඉතිරි ටිකත් අමතක වෙයි)

ලණුවක් දීපං

(ඒ අහවල් දේකට ද?)

දැන් ඉතුරුවෙල තියෙන්නෙ එකම එකයි. මාවම ගස් බැදගන්න එක! දීපං ලණුවක්! අමතක වෙන්න කලින්!

Posted in: Uncategorized