බෑන් කී මූන් නැවත පත්වීමට එරෙහි ශ්‍රී ලංකා සටන

Posted on August 3, 2010ලංකාව බෑන් කී මූන් නැවත පත්වීමට එරෙහිව මිත්‍රරටවල් සමග එක්ව කටයුතු කරන්නට තීරණය කර ඇත. මේ නම් කියලාවත් කරගන්නට බැරි වැඩකි. අගැයිය යුතු වැඩකි.

අපට රුසියාව චීනය පමණක් නොව ඉන්දියාව පවා පක්ෂ යයි ආණ්ඩුව කියයි. එහි ඇත්ත නැත්ත උරගා බලන අවස්ථාවක් බවට මෙය පත්වනු ඇත්තේ ය.

යම් හෙයකින් ආන්ඩුව කියන්නේ ඇත්තක් වී බෑන් කී මූන්ට යන්න වෙනවා නම් ඒත් හොද ය. එවිට අපට කාල්ගගා ඉන්නට සතුරෙක් නැතිව ගොස් අපේ සැබෑ ප්‍රශ්න අපට අභිමුඛ වෙනවා ඇත.

ඒ නිසා මේ කටයුත්තට අත ගැසීම ගැන අප ආණ්ඩුවට තුති පුද කළ යුතු ය.

කොහොමටත් මෙය තුන්මුල්ල හංදියේ උපවාස කරනවාට වඩා නම්බුකාර ය. රාජතන්ත්‍රික ය. ඇන ගත්තත් තුන්මු‍ල්ලේ නාඩගමේ දී වගේ පුක බිම ඇනෙන්නේ නැත.

ජීනිවාහි කළ ඇල්මැරුණු උද්ඝෝෂනයට ද වඩා සඵල ය.

අඩුව තියාගෙන අත පුච්චා‍ගන්නවා වෙනුවට තමන් සතුව තිබෙන අඩුව සුදුසු දැයි එයින් පරීක්ෂාවට ලක්වන්නේ ය.

රටටත් ජනතාවටත් තමන්‍ ගැන ලෝක‍ය කුමන මතයක් දරන්නේ ද යන්න ගැන දැන ගැනීමට ද මින් හොද අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ ය.

අපි මෙහි ප්‍රතිඵලය ලැබෙන තෙක් බලා ඉමු. ප්‍රතිඵල‍ය ලද විට අපට අප ගැන නැවත විමසිය හැක. අප කැමති සැබෑව එළිදරව්වනවාට ය. එය අප සිතන දේම වීම එහිදී අනිවාර්ය නැත. අප සිතූ හැටි වැරදි නම් ඉක්මණින් එය දැන කියා ගැනීමට ද අප කැමති ය. ඒ සියල්ලට මේ ව්‍යායාමයෙන් අවස්ථාව ලැබේ. අප එය අගයන්නේ ඒ නිසා ය.

Posted in: Uncategorized