ඩෙංගුවලට වගකිව යුත්තා සොයා ගැනේ. ඌව දැන් ගස් බැද කැළණියේ සාධාරණත්වය ඉටු කර තිබේ!

Posted on August 3, 2010කැළණිය ආසනයේ සිදුවූ ඩෙංගු මරණයක් හේතුකොට ගෙන එම පළාතේ ප්‍රාදේශීය සභා නියෝජිතයෙකු මර්වින් විසින් ගස් බැද තිබේ. මේ සදහා ‍විශේෂයෙන් කැදවන ලද මාධ්‍ය වේදීන් පිරිසක් හමුවේ මේ ක්‍රියාව සිදුකර තිබේ.

එම නියෝජිතයා පමණක් ගස් බැදීමට හේතුව වී ඇත්තේ ඔහු ඩෙංගු මර්දන කටයුතුවලට සහභාගී නොවුන නිසා ය. එයින් පෙනෙන්නේ ඩෙංගු හැදී දරුවන් මියයන්නේ මර්වින්ගේ ඩෙංගු මර්දන වැඩ පිළිවෙලට ද පසුව බව ය.

දඩුවම් ලැබූ තැනැත්තා කියන පරිදි ඔහුට සහභාගීවන්නට බැරිව තිබෙන්නේ ඔහුගේ දරුවාද ‍ගිලන්ව සිටි නිසා ය. ඒත් කැකිල්ලේ රජ්ජුරුවන්ට ඒවායේ ගානක් නැත.

දැන් නාට්‍යය ඉවර ය.

හෙට සිට කැළණියේ මිනිසුන්ට ඩෙංගු නොසෑදෙන්නේ යයි එයින් අදහස් වන්නේ නැත.

ඩෙංගු මර්දන කටයුතුවලට සහභාගී නොවූ අය ගස් බැද ඉවර ය. දැන් ගස් බැදීමට ඉතිරිව ඇත්තේ ඒවාට සහභාගී වී බොරු කළ කට්ටිය ය. ඒ කට්ටියට රටට පෙනෙන්නට වෙස් බදින මර්වින් ගුරාත් අයිති ය.

ඊළග සති කීපය තුළත් ඩෙංගු හැදී කැළණිය පැත්තේ මිනිසුන් මියෙ‍න්නේ නම් ගස් බැදිය යුත්තේ ඩෙංගු මර්දනය කළා යයි කියමින් එසේ ෂෝ එකක් දමා ජනතාව රැවැට්ටූ අයව ය.

කැළණියේ ජනතාව එකතුව මේ විකාර කාරයින් සියල්ල ගස් බදින දිනය ඉක්මණින් උදාවෙනු ඇතැයි අපි පතමු.

Advertisements
Posted in: Uncategorized