කොටියා ආවා කියා කෑ ගැසූ මේ කාලයේ ගම කොලුවාගේ කතා පුවත

Posted on July 2, 2010ඇඹේනියට වුව කොළොප්පන් කරන්නේ බලාගෙන ය. කොටියා ආවා කියා කොළොප්පමක් කර ගම ඇවිස්සූ කොලුවෙක් පෙර කල විසුවේ ය. වත්මන් කතාවේ ඉන්නේ එසේ කියා ඇඹේනිය අවුස්සන්නට කටයුතු කළ ගම කොලුවෙකි.

ඌ අන්තිමට නැවතුනේ පොලිස් කූඩුවේ ය.

විහිලුවටවත් කොටි එන එක භයානක ය. ඇත්තටම කොටින් තවමත් ඉන්නවා යැයි කියන්නට හැක්කේ හදිසි නීති විවාදයේදී රජයට පමණකි. නැත්නම් ජීඇස්පී ප්ලස් ගැන කතා කරන වේදිකාව දී රජය පාර්ශවයෙන් පමණි.

ඒ තනි බුත්තිය අභියෝගයට ලක්කරන උන් ලකප් කරන්න දැන් පොලීසිය කටයුතු කරමින් සිටින්නේ කොටි නැති කල  කොටි ගැන කතා කළ අය වුවද කමක් නැතැයි යන මිනුමේ ඉදගෙන ය.

පොලීසිය ඉන්නේ පාලනය කරන්නට ය. රජය වෙනුවෙන් ජනතාව පාලනය කරන්නට ය. රාජ රාජ මහේෂ්යකයාදීන් පාරේ යනවිට ජනතාව කාණුවලට බස්සන්න ය. ජනතාවට කන බොන දෑ නියම කරන්න ය. කාමේසු මිච්චාරයෙන් වළක්වන්න ය. ඇඹේනියන්ට ස්වාමිවරුන් විසින් කරන නොමනා විහිළු නවත්වන්නට ය. කොළඹ නම් හැම හන්දියක් ගානේම ප්‍රසිද්ධියේ පෙනී සිටිමින් පොලිස් රාජ්‍යයක හැඩරුව දර්ශනය වෙන්නට සළස්වන්නට එය විසින් කටයුතු කර ඇත.

ඒ අපේ උදව්වට අව් වැසි නොබලා ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රොල් ද කරන අතරතුර ය.

හදිසියේ වල දාගන්නට අමාරු මිනියක් ගගක මුහුදක දාගන්නට ද පොලිස් උදව් පැතිය හැකි ය. ප්‍රවාහනය කරන්නට අමාරු ගංජා තොගයක් එහා මෙහා කරගන්නට ද එයින් උදව් ගත හැකි ය.

එහෙව් රටක ඕනෑම දෙයක් කරන්නට කලින් දෙපාරක් හිතන එක හොද ය.

මෙම අවවාදය විශේෂයෙන් එස්එම්එස් හරහා පෙම්බස් දොඩන ජෝඩුවලට ය. අහුවුනොතින් මිනිහා හිරෙ යන වැඩ නොකර සිටීම සදහා ය.

Posted in: Uncategorized