අපිත් කැමතියි සමරන්න!

Posted on June 15, 2010අපිත් එනව ජය පැන් බොන්න, සැවොම දිනූ යුද්ධයක් අවසන් වුනු දාක.

අපිත් එනව කිරිබත් කන්න, එහා ‍පැත්තෙන් තොසේ වඩේ බෙදන දාක.

අපිත් එනව සමරන්න, දෙගොල්ලො එකිනෙකා බදාගෙන තමන්ගෙ අතින් වුනු වැරදි පාපෝච්චාරණය කරන දාක.

අපිත් එනව රතිඤ්ඤ පුපුරවන්න, තවමත් හිත් අතුලෙ සැගවිලා වේදනා දෙන බිය සැකය අවිශ්වාසය වෛරය තුරන් කරපු දාක.

ඔව් නොවැරදීම එනවා, පවුල් පිටින් එනවා, අත්වැල් අල්ලගෙන එනවා!

එකම පවුලක දරුවන් ලෙස හැසිරෙන්නට නිදහසක් අප ලැබූ දාක.

එහෙම දවසක සුභ සිහින අපි දකිනව හැමදාමත්.

කවදා හරි සැබෑ වෙන්නේ අප දකින ඒ සිහින වන නිසාවෙන්.

Posted in: Uncategorized