අධිකරණ නියෝග ක්‍රියාත්මක කරවන්නට උද්ඝෝෂණය කරන්නට සිදුව ඇති දේශයක සිට

Posted on June 13, 2010මිනියක් වළලන්නට අයිතිය ලබා ගන්නටත් මිනිසුන්ට උද්ඝෝෂණය කරන්නට සිදුව තිබේ. ඒ යටිනුවර පැත්තේ පොදු සුසාන භූමියකට යන පාර වසා ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙක් විසින් කරන ලද අවනඩුවකට පිළිතුරු ව‍ශයෙනි. ඒ සදහා කි‍සිවෙකුගෙන් මැදිහත් වීමක් නොවූ බැවින් ජනතාව උසාවියේ පිහිට පැතූහ.

අධිකරණය නියෝග කළේ ඒ පාර විවෘත කරන ලෙස ය.

එහෙත් වත්මන් ලංකාවේ බලපුලුවන් කාරයෝඅධිකරණ නියෝග වත් තකන්නේ නැත.

ඒ නිසාම මිනීපෙට්ටියක් ද සහිතව මාර්ගය අවහිර කරමින් රටේ අවධානය ඒ වෙත යොමුකරවන්නට එගම් වැසියන්ට සිදු විය.

මෙහෙම දේ සිදුවන රටක පුරවැසියන් තුළ ඇති කළ හැකි අභිමානය කුමක් ද?

මේ ව්‍යාපාරිකයා මෙසේ කටයුතු කරන්නේ මන්ද? ඊටත් වඩා ඔහුට එසේ කටයුතු කළ හැකිව තිබෙන්නේ මන්ද?

රට බල්ලාට ගිය කල එහි මැක්කන් ඇතැයි කෙදිරීමේ තේරුමක් වෙත් ද?

ජූනි 11 දා දිවයින පත්තරය කියවන ගමන් මට කල්පනා වුනු ඒ ප්‍රශ්න මාලාව ඔබේ අවධානය සදහා මෙසේ තබමි.

Posted in: Uncategorized