27 වැනි ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය සමුළුවෙ සාඩම්බර තීන්දුව

Posted on June 7, 2010අව ජාතක වාදයෙන් එහා යන්නට බැරි අපේ මනස ගැන දැනගන්නට හොඳම දෙය අද දිවයින පුවත්පතේ හෙඩිම බැලීම ය.

විසිහත් වෙනි ප‍්‍රධාන අමාත්‍ය සමුළුවෙ ගත් ඉතාම තීරණාත්මක තීන්දුව ලෙස ඉරිදා හා පෝදා ටියුෂන් තහනම දිවයින පුවත්පත ඒ මගින් පෙන්වා දී තිබිණි.

පළාත් සභාවල ප‍්‍රධාන අමාත්‍යවරුන්ට සිය පළාත්වල විසඳන්නට ඇති ලොකුම ප‍්‍රශ්නය ඉරිදා හා පෝය දිනවල ටියුෂන් නිසා දහම් පාසල් නොයන ළමුන් නිසා පළාත්වලට විඳින්නට සිදුව ඇති කරදරය යි.

මෙයින් පෙන්වන්නේ කාගේ බංකොළොත්කම ද? දිවයින පුවත්පතේ, ප‍්‍රධාන අමාත්‍යවරුන්ගේ, දරුවන්ගේ, ටියුෂන් ගුරාලාගේ, දහම්පාසල් පද්ධතියේ, අධ්‍යාපන ක‍්‍රමයේ, රටෙ යන කවර එකෙක ප‍්‍රදර්ශනය වන බංකොළොත්කම ද?

බලය විමධ්‍යගත කිරීම පිළිබඳ ගැටළු හා මධ්‍යම ආණ්ඩුව සමග විසඳාගන්නට ගමකට ගැටලු තිබියදී මෙ පැත්තක ඇති ඇත්තටම ලොකු වැදගත්කමක් නැති දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ මන්ද?

තමන් තුළ නැති සදාචාරයක් දරුවන් තුළ ඇති කරන්න හදන්නට ය.

ආදර්ශයෙන් දරුවන්ට හරි මග පෙන්වා දෙන්නේ නැතිව තමන් කරන බහුභූත වැඩවලින් රටට ම හිනස්සන ගමන් දරුවන් දහම්පාසල් යවා සුචරිත කරවන්නට හදන්නට ය.

වියදමක් නැතිව කළ හැකි දෙයක් නිසාත් තමන් ආගමට ජාතියට පක්ෂ යැයි කියා මිනිසුන් රැවටීම ට එයින් පහසුවෙන් හැකි නිසාත් කළා මිසක මෙ තීන්දුව ගත් උදවිය වත් මෙහි විශාල යමක් ඇතැයි විශ්වාස නොකරන බව නම් අපට සහතික ය.

මෙ රැවටිලි හැමදාම කළ නොහැකි ය. ඔය තහනම් තව තවත් දමා අවසන් වන දවසකුත් එළඹෙන්නේ ය.

ඒ දිනය ඉක්මන්වන තරමට මුන්ගේ බංකොළොත්භාවයද හෙලිවන දවස ඉක්මනු වනු ඇත.

Posted in: Uncategorized