ඔලුබක්කන් නැටවීම

Posted on May 30, 2010මෙ ඔලු බක්කන් නටවන කාලයයි. ඔලුදෙකේ බක්කන්ද මෙ බක්කන් අතර සිටිති. නටවන එකා දමා ගන්නේ එක ඔලුවකි. අනිත් ඔලුව හිස් ය. දමාගෙන ඇත්තේ මොන ඔලුව දැයි කිව හැක්කේ හොඳින් බලා සිටින අයට ය.

හැබෑ ඔලුව ඔය දෙකටම අයිති නැති වෙනමම එකකි. ඒක දැක ගැනීමට ඔලු බක්කු නටා අවසන් වෙන කම් සිටිය යුතු ය.

මෙ සියල්ල කීවෙ ඔලු දෙකේ බක්කන් නටවන එක දැන් ආණ්ඩුවෙ ඉහළ තැන්වලට ද බෝවී ඇති නිසා ය.

අපිට ජීඑස්පි නැතිව පුලුවන් යයි ජනතාවට සිංහලෙන් කියන ආණ්ඩුව ඉංග‍්‍රීසියෙන් යුරෝපයට කියන්නේ වෙන කතාවකි (පිබී ජයසුන්දර පහුගිය දවස්වල යුරෝපයට ගොස් සිටියේ මෙ සඳහා ය).

බටහිරට පලු යන්න බණින ආණ්ඩුව ඇමරිකාවට ගොස් කණ පින්දම් ගසන්නේ ඒ බැන්නේ වෙන කොහේදෝ ආණ්ඩුවක එකකැයි සැක සිතන පරිදි ය (ජීඇල් මෙ දවස්වල ඇමරිකාවෙදී කරමින් සිටින්නේ එයයි).

ඉන්දියාවට අභ්‍යන්තර කටයුතු වලට ඇගිලි ගසන්නට එපා යයි (විමල් වීරවංශ හරහා)
කියන ආණ්ඩුව (බැසිල් රාජපක්ෂ හරහා) ඉන්දියාවට දේශපාලන විසඳුම  පෙන්නන්නේ රටෙ ජනතාවටත් පෙන්නන්නට ඉස්සර වෙලා ය.

ඔලුබක්කන් නටන සමහර තැනක ඔලු දෙකේ බක්කන් නැත. ඇත්තේ එක ඔලුවක බක්කෝය. ඒ වුනත් දෙපැත්තේම ඇත්තේ මුහුණු ය. නැටුම බලා සිටින අය කුල්මත් කරන සුලුය. ඉස්සරහ පැත්තෙන් බැලුවහම පෙනෙන එක පිටිපස්සෙන් බැලුවහම පෙනෙන්නේ නැත.

ඒ කියන්නේ ඔලු දෙකක් නැතිවාට එක ඔලුවකින්ද මුහුණු දෙකක් පෙන්විය හැකි බව ය.

(ඉන්දියාවට සෙෆා ගිවිසුම අත්සන් කරන්නට ඇති තම සූදානම් භාවය ප‍්‍රකාශ කරන අතරෙ ඒ ගැන නැවත සිතන්නට තමන්ගේ ඇති කැමැත්ත ප‍්‍රකාශ කරමින් පෙන්වන) ඒ සුවිශේෂි ඔලුව තිබෙන්නේ රජාට ය.

වෙසක් එකට ඇවිදින කොට ඔලුදෙකේ බක්කන්ද එක ඔලුවෙ දෙපැත්තේ මුහුණු දෙකක් ඇති බක්කන්ද  සිටින බව දත හැකි ය.

අප නම් වෙසක් නැතිවම ඔලුබක්කන් නටවන හැටි මෙසේ දැක ගත්තෙමු.

Posted in: Uncategorized