විල්පත්තු ආරක්ෂකයෝ අම්බානකට කති

Posted on May 26, 2010විල්පත්තු ආරක්ෂකයෝ අම්බානකට කති. ඒ හැමදාමත් උන් කනවා යයි අප හිතන දඩමස් නොවෙ. ගුටි බැට ය.

ඒ සිවිල් ආරක්ෂක සේවයේ නිලධාරීන් ඇතුළු සංචාරකයින් පිරිසකට අභය භූමිය ඇතුළත “මතට තිත” තියන්න ගිහිල්ලා ය.

මතට තිත තියන්න ඔනෑ අහිංසක මිනිසුන් ටිකක් අල්ලා ගෙන ය. ජනාධිපති මන්දිරෙවත් නොතියන තිත කෑලේක තියන්න යනකොට ටිකක් පරිස්සම් වෙන්නට ඔනෑ ය.

අම්බානකට කන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මෙ රටෙ හැසිරෙන කොට හැසිරෙන හැටි නොදන්නා මොළය නැති උන් ය. නීතියක් තිබුනාට ඒ නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කරන්නට යා යුත්තේ නීතිය කඩන්නේ කවුද කියලා බලලා ය. දේවාලයේ කපුවාට දේව නීතිය අදාළ වන්නේ නැත.

මෙවැනි පුංචි දේවල් ගැන නොදැනුම නිසා ස්පිරිතාලෙ ලගින්න වීම ගැන මෙ වන ජීවි නිලධාරීන් ගතු කියා ගත යුත්තේ තමන්ට ය.

අනිත් අතට ආණ්ඩුව වත් සීරියස් ගන්නේ නැති නීතියක් සීරියස් ගන්න කොට ඔහොම ඒවා බලාපොරොත්තු විය යුතු ය.

මෙ ගැන පොලීසියේ පැමිණිල්ලක් දැමීමෙන් පෙන්වන්නේ ද උන්ගේ මෝඩ කම ය. ඔය පැමිණිල්ල අහන පැමිණිල්ලක් වෙන්නේ නැත.

ඔලුව ගලේ ගහගෙන රිදෙනවා යයි පැමිණිලි කිරීමෙ තේරුමක් ඇත් ද? ගලකට විරුද්ධව කරන පැමිණිලි අපේ පොලීසිය අහන්නේ නැත. ඒ මෙ කතාවට සම්බන්ධ වන ජීවි නිලධාරීන්ට මෙන් නොව උන්ට ඔලුවක් ඇති නිසා ය.

ඇත්තටම මොළයක් නැතත් පරිස්සම් කරගන්නට ඔලුවක් ඇති බව තේරුම් ගැනීම නුවණක්කාර ය.

Advertisements
Posted in: Uncategorized