සිංහල ජය ගීත නගන… සිංහල කොඩි වැල් ලෙල දෙන… සිංහල දෙරණයි…

Posted on May 24, 2010සිංහල ජය ගීත නගන… සිංහල කොඩි වැල් ලෙල දෙන… සිංහල දෙරණයි…

මෙ අද උදේ ගුවන්විදුලියේ ප‍්‍රචාරය වුනු ගීයකි.

මෙම ගීය ප‍්‍රචාරය වන්නේ මහජාතිය හා සුළුජාතිය කියා බෙදයක් නැතැයි රජතුමා විසින් ප‍්‍රකාශ කරන ලද රටෙ ය.

ජාතීන් අතර බෙද වපුලේ යැයි කියමින් දෙමළ ජනමාධ්‍යවෙදියෙකු වසර 20 ට හිරෙ ඇරිය රටෙ ය. එහෙම දඩුවමක් දෙන්නට තරම් නීති තද රටෙ ය.

වසර 30 ට අධික කාලයක් තිස්සේ ක‍්‍රියාත්මක වුනු කොටි ත‍්‍රස්තවාදය පරාජය කර ඒ පිළිබඳව උදම් අනමින්පළමු සංවත්සරය පවතින රටෙ ය.

කොහේ හෝ තැනක වැරැද්දක් තිබෙ ද? වැරැද්ද ඇත්තේ මෙ ලියන එකාගේ ද? වෙන කොහේවත් ද?

දුම්වැටියක් මත්පැන් වීදුරුවක් වත් රූපවාහිනියක පෙන්නන්න බැරි රටක සිංහල නොවන මිනිසුන් කුපිත කරනා ගීයක් හිරිකිතයක් නැතිව ප‍්‍රචාරය කරන අපේ මානසිකත්වය ගැන ලිවිය යුත්තේ කෙසේද?

ඇල්පෙනෙත්තක් වැරදි තැනක වැටුනත් එයත් තහනම් කරන්නට පුල පුලා බලා සිටින නිලධාරී රොත්තක් ද දේශපාලනඥයින් රොත්තක් ද සිටින මෙ රටෙ මෙ ගී ප‍්‍රචාරය වන්නේ කෙළෙසක ද?

Posted in: Uncategorized