පෝදා රති කෙළියේ යෙදීමට එරෙහිව අතුරු තහනම් නියෝගයක් ගමුද?

Posted on May 13, 2010පෝය දාට අරක්කු රා විකුණන්නේ නැත. මස් කඩ ඇත්තේ ද නැත. සුපර්මාර්කැට්ටුවකින් ද ගත හැක්කේ සොසේජස් වැනි මස් පෙන්නා ඇති කෑම වර්ග පමණකි.

සිනමාහල් වසා ඇති අතර සන්දර්ශන පැවැත්වීමට වැට කඩොලු බැද තිබෙ.

ඒ පිටට දැන් ටියුෂන් ද තහනම් කර ඇත.

ඒත් මිනිසුන්ට තවමත් ගෙදර මිදුලේවැඩ පළ කිරීමටත් කුණු ගොඩවල්වලට ගිනිලන්නටත් අවසර තිබෙ.

ඊට අමතරව රති කෙළියෙ යෙදෙන්නට ද තවමත් බාධාවක් නැත. ඇත්තම කියනවා නම් හවස හය වනවිට තකහනියක් සිල් පවාරණය කර උපාසික උපාසිකාවන් ගෙදර බලා දුවන්නේ ඔය හේතුවට දැයි සැකයක් පවතී.

මෙවැනි කාරණා තිබීම හොද නැත. ඒවාත් නීතියෙන් අඩුවශයෙන් එදාටවත් තහනම් කළ හැකි නම් මෙය බුදුන්ගේ රට යැයි කටපුරාම කිව හැකි ය.

(මර්වින් සිල්වා වැනි)  මන්ත‍්‍රීවරයෙකුට හෝ (මාතර දිස්ත‍්‍රික් ලේකම්වරිය වැනි) නිලධාරියෙකුට මෙ ගැන අදහසක් පහළ වෙන්නේ නැත්නම් වැයික්කියේ මැරයන්ටවත් එසේ කරන උනට ගල් ගසන්නට (එකෝන් සිද්ධියේ සිරසට ගල් ගැසීමට සහභාගී වූ කණ්ඩායම වැනි) අදහසක් පහළ වෙවා යයි අපි පතමු.

තව පොඩ්ඩෙන් අමතක වෙනවා ය. යම් සංවිධානයකට වුව උසාවි ගොසින් පෝය දිනයේ රති කෙළියට, වැඩ කිරීමට හා ගිනි ලෑමට එරෙහිව අතුරු තහනම් නියෝගයක් ගත හැකි ය.

හොදින් බැරිනම් නරකින් මෙය ධර්මද්වීපයක් කළ යුතු ය. නැත්නම් ලජ්ජාවෙ බැරි ය.

Posted in: Uncategorized