සෞඛ්‍ය සේවය පසුවන්නේ සේලයින් දිය යුතු අසාධ්‍ය තත්වයක ය.

Posted on May 12, 2010සෞඛ්‍ය සේවය පසුවන්නේ සේලයින් දිය යුතු අසාධ්‍ය තත්වයක ය. එහෙත් කරුමය නම් රජයේ රෝහල්වල සේලයින් අවසන්ව තිබීම ය.

එහෙත් සංවෙදී රජයක් යටතේ ජනතාව කලබල විය යුතු නැත. ගුවන් මගින් සේලයින් ගෙන්වා සැපයීමට රජය තීරණය කර තිබෙ. එයට සල්ලි වැය කරනු ඇත්තේ අම්මා අප්පා ගේ බූදලයෙන් මිසක මහජන මුදලින් නොවෙ.

කැට්ලිනා ගිනි කන්ද නැවතත් විදාරණය වන ලකුණු තිබෙ. එහෙම වුනොත් සේලයින් ගේන්න වෙන්නේ කුමන තූත්තුකුඩියෙන් දැයි කියා කප්පරක් විද්වතුන් දැන් පිරික්සමින් ඉදිති.

ඒ නිසා තරමක ඉවසීමකින් යුතුව සිටින ලෙස රෝගීන්ට උපදෙස් දීම මෙ වෙලාවෙ ජාතික යුතුකමක් යන හැගීමෙන් අප විසින් මෙ සටහන එකතු කර ඇත. කලබල වුනාම කොරස් කටෙ වත් අත දා ගත නොහැකි ය. ඒනිසා කලබල නොවී ඉන්නා එක හොද ය.

කලබල වෙලා ලෙඩ වුනොත් අපේ ආණ්ඩුවට නම් ඒ ගැන වගකියන්න ට බැරි ය.

ඔලුවට කඩා වැටෙන්නේ නැතැයි නිශ්චය වශයෙන් දන්නා දේවාලයකට ගොස් මෙ කාලයේ ලෙඩක් දුකක් ඇතිනොවෙවායි පතා පඩුරු බදින මෙන් හුදී ජනයාගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිමු.

ඔබ සැමට සෞඛ්‍ය සම්පන්න සුභ අනාගතයක්!

Posted in: Uncategorized