සෝමාවතියේදී වරද්දා ගත් කට

Posted on May 11, 2010සෝමාවතිය වදින්නට ගිය ලක්ෂ සංඛ්‍යත ජනතාවක් ගංවතුරෙන් විපතට පත් වු බව අසන්නට කියවන්නට ලැබිණ. ඔවුන්ගේ පිහිටට දෙවි බඹුන් නොපැමිණියෙන් ගුවන් හමුදාවට අයත් යානාවලින් ඔවුන්ට ආධාර දීමටත් ඔවුන් ගලවා ගැනීමටත් කටයුතු යෙදූ බව ද දැනගන්නට ලැබිණි.

තිදෙනෙකුට මරු කැදවා තවත් ගණනාවකට රෝහල් ගතවන්නට කරුණු යෙදුනු බව ද ඒසමගම අසන්නට ලැබිණි.

දේවාශිර්වාදය පතා මක්කමට යන උවැසියන්හට ද එවැනි අකරතැබ්බයන්ට මුහුණ දීම ට සිදුවෙයි. වදින්න ගිය දෙවාලය ඉහේ කඩා වැටුනේ යයි කියන්නට ඇත්තේ නිකම්ම වෙන්නට බැරි ය.

බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ කට වරද්දා ගත් කළ එහෙම දේ දේව අඩවි වල සිදුවන බව ය.

මෙම කටවරද්දා ගැනීම් ගැන අප නිවසේ දී අප කුඩා කල  සිදු වූ සාකච්ඡාවක් මැදදී  “පොඩ්ඩ වැරදුනහම එලව එලවා පහර ගහන දෙවිවරුනුත් දෙවිවරුන්” දැයි මවගෙන් අහන්නට ගොස් ඇයගෙන් මදි නොකියන්නට බැණුම් අසා ගත් බව මට මතක ය.

මගේ කට වරද්දා ගැනීම් නිසා මට කිසිදු අකරතැබ්බයකට නම් මුහුණ දීමට සිදුවුනේ නැත. එහෙම බැලුවහම මෙ බැතිමතුන් නම් වරද්දා ගන්නට ඇත්තේ එසේ මෙසේ කට වරද්දා ගැනීමක් නොවෙ යයි මට සිතේ.

Posted in: Uncategorized