සුදුස්සාට සුදුසු තැන 3

Posted on May 2, 2010පුරන් වූ අධ්‍යාපන කෙත නැවත අස්වද්දන්නට බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා බලාපොරොත්තු වෙනවා යයි ශ්‍රීලංකා නිදහස් ගුරු සංගමය කියූ බවක් ඇටමැස්සාගේ අඩවියේ සටහන් වී තිබුනේ ය. දිනමිණ පත්‍රයේ තිබුනේ මෙතෙක් පවුසිට ගන්න බැරිවූ තෙල් ගන්නට ලක ලෑස්තිවන සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ගැන ය. ජනතාවට සහනයක් සළසමින් බඩුමිල අඩුකිරීමට ජොන්ස්ටන් නිසැකවම කටයුතු කරනු ඇතැයි මේ අනුව සිතිය හැකිය.

මේ සියල්ලෙන් පෙනී යන්නේ කුමක් ද?

සුදුස්සාට සුදුසු තැන ලැබී ඇති බවයි. සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත දක්ෂයයා ය. ඒ අධ්‍යපන කෙත අස්වද්දන්නට නොවේ. තෙල් හාරන්නට ය. මෙච්චර කාලයක් උන්නැහේට ලැබී තිබුනේ වැරදි තැනකි. අධ්‍යාපන කෙත පුරන් වූයේ ඒ නිසා ය. ඒ එතුමාගේ වැරැද්දක් නොවේ.

ටියුෂන් කළ බන්දුල ගුණවර්ධනට පවරා තිබුනේ බඩු මිල අඩුකරන්න ය. එතුමන් දක්ෂ අධ්‍යාපනයට ය. ඇත්තටම බඩු මිල අඩුකිරීමට එතුමාට නොහැකි වූයේ නොදන්නා දෙයක් කිරීමට බාර දුන් නිසා ය. එයද එතුමාගේ වැරැද්දක් නොවේ.

බඩු මිල අඩුකිරීම කෙසේ සිදුවේ දැයි ආර්ථික න්‍යායයන් අනුව පැහැදිලි කිරීමත් එය අඩු කිරීමට කටයුතු කිරීමත් එකක් නොව දෙකකි. පළමුවැන්න අයිති අධ්‍යාපනයට ය. දෙවැන්න කළ හැක්කේ සක්‍රයාගේ පුතා වයිමාට ය. උන්දෑ මෙතෙක් කල් හිටියේ එජාපයට සෙට්වෙලා ය. ඒ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු යන බොරු නමකින් ය.

සුදුස්සාට සුදුසු තැන දැන් ලැබිලා ය. දරුවන්ගේ ඔලු මෙන්ම තමන්ගේ මලු ද පුරවා ගන්නට ජනතාවට දැන් හැකි ය. ආශ්චර්යය පහළ වනු ඇත්තේ අප බලා සිටියදී ය.

Posted in: Uncategorized