සැබෑ අගමැති නාමික අගමැතිතුමන්ට වඩා රාජපක්ෂ ය!

Posted on May 1, 2010දිමුට අගමැති තනතුර හිමිවුවද සියල්ලේ පාලනය හිමිව ඇත්තේ බැසිල්ට ය. ඒ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හරහා ය. ආර්ථික සංවර්ධනය අමාත්‍යංශය යටතට ගැනෙතැයි, අදාළ යැයි, කිව හැකි එක් ආයතනයක් හෝ නැත. එහි තේරුම් දෙකක් තිබෙ. එය ජාතිය ගොඩ නැගීම වැනි බොරු අමාත්‍යංශයක් වීමට හෝ ඒ ආයතන සියල්ල  යටත් වන සැබෑ අතුරු පාලන අධිකාරයක් වීමෙ ඉඩ ය.

බැසිල්ගේ ජනාධිපති ඥාතිත්වය මෙන්ම අතීත භූමිකාව ද විමසන මොළේ ඇති කෙනෙකුට එය පරිවර්ථනය වනු ඇත්තේ දෙවැනියට කී මහා පරිපාලනයට බව තේරුම් ගැනීමට එතරම් අපහසු නැත.

නාමික අගමැති දිමු වුවද සැබෑ අගමැති ඒ අනුව කවුරුන්දැයි මිනිසුන්ට කෙසේ වෙතත් ඇමතිවරුන්ට නම් පැහැදිලි විය යුතු ය.

මෙහෙම පට්ටන්තරයක් නොලැබම අතීතයේ බැසිල් කළේත් එයම ය. සියලු අමාත්‍යංශවල සංවර්ධන තීන්දු ගනු ලැබුවෙ ඔහුගේ මග පෙන්වීම යටතේ ය.

ඉතින් ඉස්සරහට එය නීත්‍යනුකූලව ම සිදු කළ හැකි ය.

නහුතයක් සල්ලි වියදම් කර බලයට පත්වුවද බොහෝ ඇමති වරුනට බඩගින්නේ ඉන්නට සිද්ධවන්නේ ය.

එහෙත් දෝෂාභියෝගයක්වත් දමන්නට දැන් බැරිය. ලොකු අයියා එතැන නිසා එය ගොඩින් බෙරා ගත හැකි ය.

ඇත්තටම සුභ අනාගතයක් දැන් ස්ථිරය. එය රටට හෝ පවුලට විය හැකි ය. දෙකින් එකක් තෝරාගන්නට බල කෙරුණුවිට සාමාන්‍ය පෘතග්ජන මිනිසුන් නම් තෝරා ගන්නේ දෙවැන්නය.

ඒ අප සිතන හැටි ය. එසේ නොවන්නට ද ඉඩ තිබෙ.

ඉතිහාසය නම් අපට කියන්නේ එය වෙනත් අයුරකින් සිදුවිය නොහැකි බව ය. බලා ඉදිමු. වෙන මොකක් නම් කරන්න ද?

Posted in: Uncategorized