නාවලපිටිය වාර්ථාව බාර දෙයි

Posted on May 1, 2010ර‍ජයේ මැතිවරණ ජයග්‍රහණයට ගොම ගෑවා වූ ද ජාතික ධනය නිරපරාදේ වැය කරාවූ ද කැබිනට් මණ්ඩලය පත්කිරීම පවා අනවශ්‍ය ලෙස දිග්ගැස්සුවා වූ ද තහනමට ලක්වූ අපකීර්තිමත් නාවල පිටිය මැතිවරණ ක්‍රියාදාමය පිළිබද පක්ෂ අභ්‍යන්තර වාර්ථාව ජනාධිපතිට බාර දී  තිබේ.

පක්ෂයක් හැටියට තමන්ගේ ගෝලබාලයින් කළ වැරදි සොයා බලා දඩුවම් දීමට ගත් පියවර අපි අගය කරමු. එහෙත් රජයක් හැටියට මේ පෝරිසාදයන්ට දඩුවම් දෙන්නට අවශ්‍ය ද නැත් ද යන්න සොයා බලන්නට මේ රටේ ආයතන පද්ධතිය (මැතිවරණ කොමසාරිස් පොලීසිය හා රාජ්‍ය යන්ත්‍රය) විසින් ගන්නා ක්‍රියාමාර්ගය කුමක් දැයි රටේ ජනතාව කෙසේ වෙතත් අපි බලා සිටිමු. එහෙම එකක් වෙන පාටක්වත් නැත.

ඒ නිසා අකමැත්තෙන් වුව ද මේ ගැන සාධාරණයක් ඉටුවෙතැයි සිතා සැනසෙන්නට සිදුවන්නේ මේ වාර්ථාව දෙස හා ඉන් පසු ගැනෙන ක්‍රියාමාර්ග දෙස බලමින් ය.

සමහර අය කියන්නේ මෙවර නම් දඩුවම් ලැබෙතැයි කියා ය.

ඒ අසන තවත් සමහරු කියන්නේ බලා ඉදපල්ලා කියා ය.

මේ රටේ කරන බොහෝ වැරදි වලට කර්තෘලා නැත. ඒවා කෙරෙන්නේ ඉබේ ය. අප නම් සිතන්නේ අවසානයේ අප කවුරුත් පැමිණිය යුතු නිගමනය වන්නේ එය බව ය.

බෝක්කුවක් හදා දෙනවා නම් ජවුසම් නැටුවාට මක්වෙනවා ද? බලන්න අමාරු නම් ඒවා ‍දිහා නොබලා හිටපියවු මිනිසුනේ!

Advertisements
Posted in: Uncategorized