කොහොම ඇනුවත් බූරු කුට්ටම බූරු කුට්ටමම ය.

Posted on April 30, 2010බූරු කුට්ටමෙ ඇත්තේ කාඩ් 52 කි. ඒ බූරුවන් හා ජෝකරයන් ද සහිතව ය. කොහොම ඇනුවත් ඉන්නා ටික එහාට මෙහාට වෙනවා විනා අලුතින් ඊට එකතු වන්නේ නැත.

අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලයත් ඒ වගේ ය. ඉන්නේ පරන ජොකියන් ටිකම ය. උන් එහා මෙහා මාරුවී ඇති බව සැබෑ ය. එහෙත් ඒ ඇනීම තුළ අලුත් යමක් නැත.

දොස්තරලාට ටික නිමල්ගෙන් ගලවා මෛත‍්‍රීපාලට දෙන විට ඉංජිනේරුවන් කොටසක් නිමල් වෙත ඒ වෙනුවට කූඩු කර ඇත.

එහෙම හෙයියම්මාරුවක් නැතිව අලුත් මුහුණකට ඇත්තේ විමල් ගෙ මුහුණ පමණ ය.

විමල් හැරුණු කොට තාරුණ්‍යයට ඇත්තේ හෙටකි. ඒ හෙට උදාවූ දිනක අලුත් මුහුණු දැක ගත හැකි වනු ඇත.

ඒ තරුණයින් ආණ්ඩුවට නැති නිසා නොවෙ. ‍ජාතික ලයිස්තුවෙන් පත් ව ආ තිස්ස විතාරණ ඇරුණුකොට ජනතා මනාපයෙන් පත්වූ සියලු පැරණි ඇමති වරු දූෂණයෙන් වංචාවෙන් තොරව තම රාජකාරිය ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටු කර ඇති නිසා ය. තිස්ස විතාරණ ඉවත් කළත් එහෙම ඇමතිවරු ඉවත් කිරීම කළ හැක්කේ කුමන නායකයෙකුට ද?

කිසියම් වාසනාවකින් රෝහිත බෝගොල්ලාගමත් ෆේරියලුත් ඉවත් වී තිබිණි. එහෙම නොවෙන්න කුට්ටමෙ මොනම වෙනසක්වත් (තිස්ස සම්බන්ධයෙන් හැරුණු කොට) ඇතිවන්නේ නැත.

(නුවර කට්ටියට තනතුරු සූදානම් ය. ඒත් එක පාරටම දෙන්නට බැරි කමක් තිබෙ. ඒ ගැන කතාව ඒ නිසාම අපි පසුවට තබමු.)

මෙ බූරුවන් හා ජොකියන් ආරම්භ කර ඇති රාජකාරීන් අතර ප‍්‍රධාන වන්නේ අමාත්‍යංශවල තමන්ට නතු කර ගත හැකි වාහන ඇතුළු අනිත් සම්පත් ගැන සොයා බැලීම ය.

ඒවා ගැන කේලාම් කීමෙන් තමන්ගේ අනාගතය ගොඩනගා ගැනීමට නිලධාරීහු පෝලිමෙ යති.

වැඩ ටික බලන්න ලස්සණ ය. රටෙ ටික දෙනෙකුට නම් අමාත්‍යංශවල ඉන්නා තම යාලුවන්ගෙන් මෙ පිළිබද අලුත්ම තොරතුරු දැන ගත හැකි ය. අනිත් අයට අලුත් කට්ටියගේ ලෝකෙට පරකාසෙට කරන වැඩ කිඩ පත්තරවලින් රස කර කර කියවිය හැකි ය.

බූරු කුට්ටම බූරු කුට්ටමම ය.

Posted in: Uncategorized