සුදුස්සාට සුදුසු තැන 2

Posted on April 29, 2010කැබිනට් තනතුරු පිළිබදව මා විසින් කලින් ලියන ලද සුදුස්සාට සුදුසු තැන බ්ලොග් සටහන කියවූ මගේ මිතුරන් මට කීවෙ මා විසින් මාතෘකාවට නිසි යුක්තිය ඉටු කොට නොමැති බව ය.

එක් හේතුවක් නම් බන්දුල ගුණවර්ධන නම් ටියුෂන් මාස්ටර්ට අධ්‍යාපනය බාර දීමෙන් ද අතිශය වංසක්කාර නිවසක් තැනීම සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය පුරා ජනප‍්‍රිය වූ විමල්ට නිවාස අමාත්‍යංශය පිරිනැමීමෙන් ද රජතුමන් විසින් ගෙන තිබූ අතිශය වැදගත් තීරණ මා විසින් එම බ්ලොග් සටහනට ඇතුළත් කර නැති වීම ය.

ඇත්තටම වී ඇත්තේ වස වැරැද්දකි. ඉතින් මෙ සටහන එම වරද නිවරද කරනු සදහා ය.

මගේ මිත‍්‍රයන්ට අමතක වූ තවත් කාරණයක් මෙය ලියා ගෙන යන විට මගේ මතකයට නැගිණි. බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයත් දී තිබෙන්නේද සුදුසුම පුද්ගලයාට ය. ඇත්තටම මිනිසුන්ට ආගම මතක් වන්නේ ඊළග ආත්මයට පා තබන්නට සූදානම් වන විට ය. එහෙම බැලුවහම කණ්ඩායමෙ වඩාත් තදින් ආගමට ඇල්ම ඇතැයි සිතිය හැකි තැනැත්තාට බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශය බාර දී තිබෙ.

තව පොඩ්ඩෙන් අමතක වෙනවා ය. විදෙස් කටයුතු අමාත්‍යංශය දී තිබෙන්නේ ද කියාපු පොරකට ය. ඒ සිය කෙසග ශරීරය නිසා ආධාර දෙන රටවල අනුකම්පාව දිනා ගත හැකි තරමෙ පුද්ගලයෙකි. මහත දෙහෙත කෙනෙක් දැම්මා නම් මුන්ට තවත් ආධාර මොකටදැයි විදෙස් රටවල වුව හිතෙන්නට ඉඩ තිබෙ.

ගිය පාලන සමයේ ආධාර වැරදී ගියේ විදෙස් ඇමතිවරයා නිසා ය. එතුමා විදෙස් රටවලදී ලෝස් නැතිව කරන වියදම් බලා සිටි ඒ රටවල ඇමැත්තන් මෙහෙම වියදම් කරන්න පුලුවන් රටකට ආධාර දීමෙ තේරුමක් නැතැයි සිතා අහක බලාගන්නට ඇත. දැන් ඉතින් අපට ආධාර ගලා එනු නිසැක ය.

මෙ විදිහට බලාගෙන ගියහම හැම පත්වීමක්ම බොහෝ හිතා මතා කර ඇති බව පෙනේ. එහෙව් ව්‍යායාමයකට කොචොක් කිරීමෙන් අප කර ඇත්තේ බරපතළ වැරැද්දකි. අපට නුවණැස පහළ වූයේ පසුව ය. ගැත්තහු හට සමාව භජනය කරනු සේක්වා.

Posted in: Uncategorized