කැළණිය නැවත සූර් වෙයි!

Posted on April 25, 2010කැළණියේ පුරවැසියන් සිය රජතුමා මුණ ගැසී තම පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කළහ. රජතුමා විසින් පනවන ලද අණඥාව නිසා තමන්ගේ ආදායම් මාර්ගයන් ඇහිරී තම පවුල් පන්සල් දුකට වැටී ඇති බව උන් රජුට පෙන්වා දුන්හ.

දස රාජ ධර්මයෙන් රාජ්‍ය හැදෑරූ සිය පැරණි පරම්පරාව අනුව යමින් මර්වින් ද සිල්වා රජාණන් විසින් තමන් පැනවූ අණඥාව අස් කර ගන්නා බව පුරවැසියන්ට දන්වන ලද්දෙන් උන් සතුටු සිතින් විසිර ගියහ.

දැන් කැළණිය නැවතත් සූර් ය.

මර්වින්ගේ යහ පාලනය ගැන උදම්ව සිටි ආණ්ඩුවේ බත් බැලයන්ගේ මුහුණු මැලවී ගියේ ය.

නීතිය පැනවූයේ කවරෙක්ද ඔහු විසින්ම නීතිය ඉවත් කරන ලද්දේ ය.

කිසිවක් අවසානයේ සිදු නොවුනහයි සිතා සැනසෙන්නට අපට පුලුවන් කමක් නැත. ඒ අතිශය භයානක සඥාවක් මේ මුලු සිද්ධි දාමය හරහා රටටම දී ඇති නිසා ය.

ඒ පණිවුඩය නම් බලය ඇති අයට පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරගන්නේ නැතිව තම බල ‍ප්‍රදේශයන්හි නීති පැණවීමට හැකි බවත් එවන් නීතියක් අවලංගු කිරීමට කිසිවෙකුත් ඉදිරිපත් නොවන බවත් ඒ ගැන පැමිණිල්ලක් ඇතොත් එය කිව යුත්තේ ද නීතිය තමන් අතට ගත් පෝරිසාදයාට බවත් ය.

එළඹෙන අනාගතය නම් සුභ යයි දැනේ. එහෙත් පොල් බූරුවන්ට එය තේරෙන්නේ නැත.

Advertisements
Posted in: Uncategorized