අපේ ලෙඩ හා වෙද්දුන්ටත් කොළේ වහලා ගැහීම

Posted on April 16, 2010නැවතත් මුනිදාස කුමාරතුංගයන් කැදවීමි. ඒඅප සතු දුර්වලතා තිරයක් පිටුපස සගවන්නට විරුද්ධව අවුරුදු 75 ට උඩ දී එතුමා කළ අරගලය නැවත සිහිගන්වන්නට ය.

අවුරුද්දක් ගෙවී නව අවුරුද්දක් උදාවෙන කාලය තරම් අතීතය දෙස හැරී බලන්නත් අලුත් වන්නේ කෙසේදැයි බැලීමටත් මීට වඩා හොද කාලයක් තවත් නැත.

එතුමා සිය පැදි පෙල පටන් ගන්නේ බණ දේසනා කරන අය අතුරින් සියයට එකක්වත් වැඩ කරන්නට කටයුතු කරනවා අප රටට මෙසේ බියෙන් සයින් අයසින් පීඩිතව දිවි ගෙවන්නට සිදු වන්නේ නැති බව කියමිනි.

දෙසන්නට සිටින දන ගණනින් මෙරට
සියෙන් එකක් වත් ඇතහොත් කරන්නට
බියෙන් සයින් අයසින් මිරිකී නොසිට
ලබන්නට බැරි ද නිදහස රිසි ලෙසට

අද චීනයෙන් යැපෙනවාක් මෙන් එදා අප යැපුනේ වැඩිමනත් කොට ජපානයෙන් හා දඹදිවිනි. ඒ පරාධිනත්වය ගැන එතුමා කම්පා වෙයි.

නිවෙන්නේ අපේ කුස ගිනි දඹ දිවිනි
වැසෙන්නේ විළිය ජපනුන්ගේ දෙසිනි
රැකෙන්නේ රටත් ඉංගිරිසින් බෙලෙනි
කියන්නේ ඉතින් කාටද තතු මෙවැනි

කටින් නම් අපට වඩා සමතුන් ලෝකයේ නැතැයි කියමින් වගාඩම්බර පානා මන්ද මානසිකයින්ට ඔහු පහර හෙලයි.

සමත් අය අපට වැඩි මෙලොවැ නැත කටින්
මහත් බව ලැබෙන්නේ අපට පිට රටින්
පහත් කොටැඅපගෙ දන ගැට ගසා යටින්
මළත් කමක් නැත පිට දනට මෙහෙ කොටින්

පිටින් මහත් ආදරයක් පෙන්වමින් යටින් ඉරිසියාවෙන් පුපුරන අපේ කුහක වත ද එතුමාණන්ගේ විවේචනයට අසුවෙයි. එතුමා කියන්නේ අප සතුව පවතින මේ ලෙඩ රෝග වසන් කිරීමේ තේරුමක් නැති බව ය. ඇති තතු තේරුම් ගෙන ඒවා නැති කිරීමට අප කටයුතු කළ යුතු බව ය.

පිටට කියන්නේ ඇති මහ ආදර ය
යටට යවන්නේ ඉසි සිත ගොරතරය
අපට තිබෙන්නේ මේ ලෙඩ හැම වරය
කුමට වසන්නේ ඇති තතු හරු තිර ය

අපෙ අගුණ හැංගීම මහා ධීරවීරත්වයක් ලෙස සළකා ලෝකයාට බැණ අඩ ගසන අපේ දේශපාලනඥයින් දුටුවා නම් එතුමා කුමක් කියනු ඇත් ද?

වෙදාටත් කොළේ වහලා ලෙඩේට බෙහෙත් හොයන අපේ ලෙඩ්ඩුන්ට කුමාරතුංගයන් දෙන්නේ කද හරහා පහරකි.

කුමාරතුංගයනුත් එන්ජීඕ ඩොලර්වලින් යැපුනේ ද යන්න සොයා බැලීමට උන් අද හෙටම මෙහෙයුමක් ආරම්භ නොකළොත් තමාය පුදුම විය යුත්තේ.

Advertisements
Posted in: Uncategorized