මැරයන් හා දීග කන පොලීසිය

Posted on April 7, 2010මැරයන්ට පොලීසියත් පොලීසියට ‍මැරයනුත් මේ දවස්වල ඕනෑ කර තිබෙන්නේ මීකිරට පැනිත් පැනිවලට මීකිරිත් අවශ්‍ය වන්නා සේ ය.

කුණුහරුපයක් ලෙස නොගන්නා පොරොන්දුව පිට කියන්නේ පොලීසිය හා මැරයින්ට එකිනෙකා ඕනෑ වී තිබෙන්නේ ගෑණියට මිනිසාත් මිනිසාට ගෑණියත් අවශ්‍ය වන්නා සේ ය.

පොලීසිය අල්ලා සිටියදී කිච රුවන් උද්ඝෝෂකයින්ට පහර දෙයි. සිරසට ගල් ගහපු බව නොදැන කලබල කළා යයි කියා පොලීසියෙන් වැරදිලා අල්ලා ගත් මැරයින් උසාවියට ඉදිරිපත් නොකර පොලීසියම නිදහස් කර යවයි. එසේ මැරයින් අල්ලා ගත් නිලධාරීන්ට එරෙහිව පොලීසියේ ඉහළින් ක්‍රියාත්මක වෙයි.

උපවාස කළ භික්ෂුන් පොලීසිය බලා සිටියදී මැරයන් විසින් පැහැර ගෙන යනු ලබයි. ඒ ගැන උසාවිය ප්‍රශ්න කළ විට භික්ෂූන් පොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය කියයි. එහෙත් ඔවුන් කොහේ රදවා ගෙන ඉන්නේ දැයි කියන්නට ඒ පොලීසියම අපොහොසත් වෙයි.

උද්ඝොෂකයින් නවත්වන්නට පොලීසියට හරි හරියට උදව්වන්නේ මැරයින් ය. බැරිවෙලාවත් උද්ඝෝෂකයින් මැරයන්ට පහර දුන්නොත් එලිපිටම උන්ගේ ආරක්ෂාවට ඉදිරිපත් වන්නේ පොලීසියයි.

මේ අනියම් සම්බන්ධය උසාවි ගණනාවක උදහසට ලක්වූ නමුත් එය අවසන් වෙන ලකුණු නැත. ඒ වෙනුවට ඇත්තේ ඒ සහවාසය දවසින් දවස ශක්තිමත් වන ලකුණු ය.

සමහරවිටෙක පොලීසිය කරන මැරකම් දකින විට මැරයන් පවා ලජ්ජා වීමට ඉඩ තිබේ. මැරයන් කරන පොලීසියේ රාජකාරි දකින විට උන්ට නිල ඇදුමක් අන්දා ගත්තා නම් අගේට ගැලපෙනවා නේදැයි සිතේ. ඇත්තටම බලාගෙන ගියහම වෙනස ඇත්තේ අදින කෝට් බෑයේ පමණකි.

මේ තත්වය යටතේ ලජ්ජා ඇති කෙනෙක් නම් තමන්ගේ දරුවෙක් පොලීසියට බැදෙනවාට කැමති වන එකක් නැත. ලජ්ජාව තියෙන මිනිසුන් වේගයෙන් අඩුවෙමින් පවතින නිසා ඒ තත්වය යටතේ වුව පොලීසිය අර්බුදයකට යන එකක් නැතැයි තතු දන්නෝ කියති.

Posted in: Uncategorized