ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් කිරීම

Posted on April 6, 2010ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ නාවුක කේන්ද්‍රස්ථානයක් ද දැනුමේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් ද වශයෙන් විවිධ අංශවලින් කේන්ද්‍රස්ථානයක් කිරීමට වුවමනාවක් රජයට තිබේ.

සිහිනයක් තිබීම හොඳ ය. එහෙත් අපට ඇත්තේ සිහින පමණ ය. ඒ සිහින සැබෑ කරගන්නා වැඩ පිළිවෙලවල් නැත.

අපගේ එක් පාලකයෙක් අප සිංගප්පූරුවක් කිරීමෙ සිහිනයක් මැව්වෙ ය. එහෙත් සිහිනය සැබෑ වූයේ නැත. හේතුව සිංගප්පූරුවක් කිරීමෙ මාවත ජනවාර්ගික යුද්ධයක් හරහා වැටී තිබුනේ නැති නිසා ය.

කේන්ද‍්‍රස්ථානයක් කිරීමෙ සිහිනය ද හොඳ එකකි. එහෙත් එය සාක්ෂාත් කර ගැනීමෙ මාවත මාධ්‍යවලට ගල් ගැසීම හරහා හෝ ඒකෝන් වැනි ගායකයෙකුගේ වීසා තහනම් කිරීම මගින් පෙන්නුම් කරන අතිශය ලෙස මූලධර්මවාදී වීම හරහා වැටෙන්නේ නැත.

අවනීතිය රජයන රටක් කේන්ද‍්‍රස්ථානයක් බවට පත් කිරීම අසීරු දෙයකි. මිනිස්සු අඩු වශයෙන් රටක නීතියක්ස්ථාප්තිතව පවතින වටපිටාවක සුරක්ෂිතතාවය සොයති.

සිංගප්පූරුව ආසියාවෙ කේන්ද‍්‍රය වූයේ ඒ රට තුළ දක්නට ලැබුණු නිදහසත් විවෘත භාවයත් නීතියේ ආධිපත්‍යයත් නිසා ය. සිදුවන්නේ කුමක් ද සිදුවිය හැක්කේ කුමක්ද යනු නිශ්චය ලෙස කිව නොහැකි රටකට මිනිසුන් එන්නේ දෙවරක් සිතා බැලීමෙන් අනතුරුව ය.

ඊට අමතරව ඒ සඳහා අවශ්‍ය යටිතල ව්‍යුහය (පාරවල්, පාලම්, වරාය, ගුවන් තොටුපොළ) පමණක් නොව උපරි ව්‍යුහය ද (අධ්‍යාපනය, ආයතන පද්ධති, නීතිපද්ධති) නිර්මාණය කරන වැඩපිළිවෙලක් සිංගප්පූරුව සතු විය.

එවැනි වැඩපිළිවෙලකින් වියුක්තව ඇති කර ගන්නා සිහින මැතිවරණ කාලයට ජනතාව අන්දවන්නට මිසක රටක් ඉදිරියට ගෙනියන්නට ප‍්‍රමාණවත් වන්නේ නැත.

විදේශ ආධාර හා මැදිහත්වීමෙන් ගොඩ නැගෙනා යටිතල පහසුකම් කීපයක් හැරුණු කොට යටිතල පහසුකම් පැත්තෙන් අප දකින එහෙම ප‍්‍රගතියක් නැත. මාස දෙක තුනකින් දියවී යන කොන්ක‍්‍රීට් පාරවල්වත් හංදි කීපයක ඉදිවන ගුවන් පාලම් වත් මෙ සඳහා ප‍්‍රමාණවත් දායකත්වයක් දරන්නේනැත. චීනයේ උන්නතිය සඳහා චීනයෙන් කරන මැදිහත් වීමක් වූවොත් මිසක වෙනත් ප‍්‍රාතිහාරයක් නම් සිදුවන්නට නියමිත නැත.

උපරිව්‍යුහය පැත්තෙන් නම් එවැනි වෙනස් කමක් තබා එවැන්නක ලක්ෂණයක් වත් දකින්නට නැත. ඇත්තේ තිබෙන ටිකත් දිනෙන් දින කුණුවෙමින් පවතින බවට ලක්ෂණ ය.

Posted in: Uncategorized