දෙවියන්ගේ කැමැත්ත හා අපේ කැමැත්ත

Posted on March 27, 2010සියල්ල සිදුවිය යුත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට පරිදි ය. දෙවියන්ට වැඩ අධික නිසා තමන් වෙනුවෙන් ඒ කාර්යය කිරීමට දේශය පාලනය කරන මහරජාණන්ටත් දෙව ගැතියන්ටත් පවරා තිබුනේ ය. ඒ යුගයේ උන් පෙනී සිටියේ තමන් දෙවියන්ගේ නිත්‍ය නියෝජිතයින් ලෙස ය.

මෙ දෙකොට්ඨාෂය තනි තනිවමත් එකතුවීත් දෙවියන්ගේ කැමැත්ත ක‍්‍රියාත්මක කළහ. එතකොට අපට සිදුව තිබුනේ ඒ කැමැත්තට යටත්වීමට පමණකි.

දෙවියෝ පසු කලෙක මෙ සියල්ල අපට පවරා තමන්ගේ වැඩක් බලා ගත්තේ ය.

අපට අපේ කැමැත්තට අනුව කටයුතු කිරීමෙ නිදහස ලදැයි අපි සතුටු වීමු. එහෙත් ඇත්ත තරමක් වෙනස් විය.

අපේ කැමැත්තට අනුව කටයුතු කිරීමෙ වගකීම අප විසින් අපම පත් කළ රාජ්‍ය පාලකයින්ට පැවරිණි.

එදා පටන් උන් අපේ කැමැත්ත ක‍්‍රියාත්මක කරමින් අපට දඩුවම් කරති. දඩ ගසති. අපට ඔලොක්කු කරති.

අපේ කැමැත්ත ක‍්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අප පත්කළ ගොයියන් නිසා උන්ගේ ඒ කැමැත්ත දත් මිටිකමින් ඉවසනවා හැර කළ හැකි දෙයක් නැතැයි හිතෙන වාර අනන්ත ය.

එහෙත් බලාපොරොත්තු අත් හැරීමට අපට නොහැකි ය. අද නැතත් අඩු වශයෙන් හෙටවත් උන් අපේ කැමැත්ත ක‍්‍රියාත්මක කරතැයි අපට දිගටම සිත සිතා සිටිය හැක.

ඇත්තටම එහෙම ඉන්නා විට ඉබෙම වාගේ සුභ අනාගතයක් හෙට අනිද්දා අපේ කැමැත්ත අනුව ලැබෙනු ඇත. එතකොට තාරුණ්‍යයට පමණක් නොව අපටත් හෙටක් උදාවෙනු ඇත.

තාප්පවල අලවා ඇති සියලු මූණත්තහඩු එක හඩින් කියා සිටින්නේ උදා වෙන ඒ හෙට පිළිබඳ පොරොන්දුව ය. ඒ නිසා සාගින්දරෙන් හිටියත් උදාවෙන හෙට ඒ ගින්දර නිවෙනු ඇතැයි සිතා නිදා ගත හැකි ය.

නැලවිලි ගී ගයා නින්දට දමන්නට අපට ඇකෝන් ලා ඔන නැත. මෙ රටෙ කප්පරක් සිටින සංවෙදී කලාකාරයෝ දැනටමත් ගයන්නට පටන් ගෙන ඇත.

ඉතින් හෙට ඒ දෛවෝපගත දවස උදාවනු තුරු ගුලි ගැහී නැලවිලි ගී අසමින් නිදා ගනිමු.

Posted in: Uncategorized