සල්ලි නැතත් බෑන් චූන්

Posted on March 25, 2010ආණ්ඩුවට මෙ දිනවල මුදල් නැත. රජයේ සේවකයින්ගේ උත්සව අත්තිකාරම් නොව පඩි පවා ගෙවන්නේ ද අමාරුවෙනි. අනියම් සේවකයින් සඳහා වැටුප් 20 දා දින දක්වා පමණක් සකස් කරන ලෙස ආණ්ඩුවෙ ඇතැම් ආයතනවලට උපදෙස් ලැබී ඇත්තේ එහෙයිනි.

කොහොම හරි 08 දා තෙක් සියල්ල වහගෙන ඉන්නට ලැබුනොත් නම් හරි ය. එතකොට තුනෙන් දෙක කොහොම වෙතත් බලය ලබා ගන්නට පුලුවන.

තව හතුරෙක් හොයා ගන්නට පුලුවන් නම් අවුරුද්දේ ඉතිරි කාලයත් කරදරයක් නැතිව ගෙවා ගත හැකි ය. බඩ ගින්න වුවත් මිනිසුන්ට ඒ හැටියකට දැනෙන එකක් නැත.

කාට හෝ ගල් වදිනවා දකින එකත් ආතල් එකකි. ආටි මල්ටි බැරල්වල ආලෝකය නැතත් තමන්ටම විදිය හැකි නිසා ආතල් වැඩි ය. ඒ තුළ බඩගින්න අහෝසිව යනු ඇත්තේ හිරු දුටු කදෝ පැණියක් මෙන් ය.

ඇකොන් බැරි නම් නිකොන් වුනත් කමක් නැත. බෑන් කී මූන් නැත්නම් බෑන් චූන් වුනත් කමක් නැත. සරත්ෆොන්සේකා බැරිනම් එතුමාගේ ආච්චී වුනත් කමක් නැත.

දැන් වුවමනා කරන්නේ සතුරන් ය. උන්ට නෙලීමත් උන් වැටුනු විට රතිඤ්ඤා පත්තු කිරීමත් කිරිබත් කෑමත් දිගටම කර ගෙන යන පොටක් පාදා ගැනීම අවශ්‍ය ය.

ඇත්තටම සුභ අනාගතයකට පාර වැටීතිබෙන්නේම ඒ හරහා ය.

ලංගම බස් තියෙන්නේ ඒවා ට අවශ්‍ය හමුදාව ප‍්‍රවාහනයට ය. පාරෙ ගල් තිබෙන්නේ ඒ ප‍්‍රහාරයේ ආයුධ ලෙස පාවිච්චි කරනු පිණිස ය. ඇමතිවරු ඉන්නේ ඊට නැතිවම බැරි නායකත්වය හා ආරක්ෂාව සළකනු පිණිස ය. පොලීසිය ඉන්නේ බැරිවෙලාවත් මෙ මැරයන්ට කරදරයක් වුවහොත් මැදිහත් වනු පිණිස ය.

කඩෙ හාල් තිබෙන්නේ සාදයට අවශ්‍ය කිරිබතට ය.

Posted in: Uncategorized