බලය දෙයාකාරය. අප අත් විදින බලය කවරාකාරද?

Posted on March 10, 2010Distrust all in whom the impulse to punish is powerful- Nietzsche.

දඩුවම් කිරීමට නොසංසිදෙන ආසාවක් – ඇතුළතින්ම පැන නගින වුවමනාවක්- ඇති කවුරුන්වත් විශ්වාස නොකළ යුතු ය – නිට්ෂේ

Power is of two kinds. One is obtained by the fear of punishment and the other by acts of love. Power based on love is a thousand times more effective and permanent then the one derived from fear of punishment – Mahathma Gandhi

බලය දෙයාකාරය. එකක් දඩුවම් කිරීමෙන් හා බිය ඇතිකිරීමෙන් ලබා ගන්නා බලයයි. අනෙක ආදරයෙන් කරන මැදිහත්වීම් වලින් ලැබෙන්නාවූ බලයයි. ආදරය ලබාදීමෙන් ඇති කරගන්නා බලය අනෙකට වඩා දහස්වාරයක් වටිනා අතර එය දඩුවම් දීමෙන් ලබන බලය මෙන් නොව බොහෝ ස්ථිර සාර ය- මහත්මා ගාන්ධි

මුලින් සදහන් කළ උපුටනය ලෝකයක් එලිය කළ දාර්ශනිකයෙකු ගෙනි. දෙවැන්න ජාතියක් අවදි කළ ප‍්‍රායෝගික මිනිසෙකුගෙනි.

ඒ අනුව අවට බැලුවොත් අප අත්විදින බලය කුමන ආකාරයේ එකක් ද යන්නත් එය කොතෙක් දුරට විශ්වාස කළ යුතුද යන්නත් එය කොතරම් ස්ථිරසාර ද යන්නත් පිළිබද ඉගි අපට ලැබේ.

එතෙකුදු වුවත් බලය ලබා ගන්නා ආකාරය නොවැදගත් යයි ද අවශ්‍ය වන්නේ බලය බැවින් එය කෙසේ ලබා ගත්ත ද කමක් නැතැයි යන්න සමහරුන්ගේ මතයයි. ඒ නිසා කවර ආකාරයකින් හෝ ලබාගත් බලයක් ඉදිරියේ එය කොතෙක් තාවකාලිකව වුව ද ඒ බලය බල පවත්වන කාලය තුළ වැද වැටී එහි අනුහසින් කොටසක් තමාටත් ලබා ගත හැකි යයි හිතන මිනිසුන්ගෙන් අප රට පිරී පවති.

ඒ බොහෝ දෙනෙක් සිතන ආකාරයට අප වනාහි ලෝකයේ උතුම් රටෙ මිනිස්සු නිසා ලෝකයේ එක එක රස්තියාදු කාරයා කියන එක අහන්න වුවමනා නැත.

ඒ නිසා බලය ගැන අපේම දැක්මක් තිබේ ද යන්නත් එය කුමක් ද  යන්නත් සොයා බැලිය යුතුය. දන්නා කෙනෙකුටයි මෙ ආරාධනාව, බය සැක නැතිව ඒ ගැන කියන්නට හා ලියන්නට!

රාජපක්ෂ රජපරම්පරාවට අපහාස කරන්නන් සෙවීමට පොලීසිය විසින් විශේෂ ඒකකයක් ඇති කර ඇති නිසා රජු තරහ කර නොගෙන බලය ගැන ලියන්නට හැකි අය විශේෂයෙන් වුවමනා කර තිබේ.

ඇත්තටම තහනම් වචනයක් දී යම් මාතෘකාවක් තහනම් වචනය භාවිතා නොකර කතා කිරීමේ තරග ලංකාවේ ජනප්‍රිය ය. එවැනි තරගකාරයින්ට මේක මහ වැඩක් වන එකක් නැත.

ලංකාවේ විතරක් නෙවේ. මියන්මාරයේත් එහෙම තමා ය.

Posted in: Uncategorized