මියන්මාරයේදීත් දුටු “Seven Blunders of the World”

Posted on March 1, 2010 Gandhi describes seven blunders of the world.
 • Wealth without work 
 • Knowledge without character
 • Pleasure without conscience 
 • Commerce without morality 
 • Science without humanity 
 • Worship without sacrifice
 • Politics without principle

ගාන්ධි ලෝකයේ ඇති බරපතළ වැරදි හතක් ගැන කියයි.    

 • වැඩකිරීමෙන් තොරව උපයන ධනය
 • හෘදසාක්ෂියකින් තොරව විදින්නාවූ වින්දනය
 • යහපත් චරිතයකින් තොරව ලබා ගෙන ඇති දැනුම
 • ආචාර ධර්මයන්ගෙන් තොරව කරගෙන යන ව්‍යාපාර
 • මනුෂ්‍යත්වයෙන් තොර විද්‍යාව
 • කැපකිරීමෙන් තොරව කෙරෙන වන්දනාව
 • ප‍්‍රතිපත්තිවලින් තොර දේශපාලනය

අවට බලන අපට පෙනෙන්නේ කුමක් ද? මෙම වැරදි සියල්ල උසුලාගෙන සිටින්නාවූ ජනතාව ය.   

අප ලංකාවෙන් නික්ම ආවෙ මෙය දරා ගත නොහැකිව ය. මියන්මාරය බැලුවහම ද තත්වය වෙනස් නැත. 

සිංගප්පූරුවක් වෙනුවට මියන්මාරයක් කිරීමෙන් අත්වන සෙතක් තිබිය හැකි ද? මියන්මාරයේ සංචාරයේ යෙදෙන ගමන් මා මගෙන්ම අසා ගත්තේ ඒ පැනයයි.  

බුදුන්ගෙන් ඉගෙන ගැනීමට අපොහොසත්වූ අප ගාන්ධිගෙන් ඉගෙන ගැනීමට ඉදිරිපත් වෙයැයි සිතිය හැකි ද?   

ඒ ප‍්‍රශ්නය ලංකාවට පමණක් නොව බුදුදහම පවතින්නේ යැයි කියන මියන්මාරයට ද අදාළ ය. තැන තැන තොරණ ද බුදුපිළිම ද විහාර දාගැබ් ද තිබුනහම ප‍්‍රමාණවත් නොවන බව දැනගන්නට මියන්මාරයටම පැමිණිය යුතු නැත. එහෙත් ආ නිසා රට තොට තොරතුරු රැගෙන නැවත හමුවෙමු.   

ඉගෙන ගන්නේ නම් කොහෙන් වුනාම මොකද?  

Posted in: Uncategorized