නඩුව මිලිටරි උසාවියක නොව සාමාන්‍ය උසාවියක ය! ඇඩිය යුතු ද සිනාසිය යුතු ද?

Posted on February 25, 2010ඇඩිය යුතු ද සිනාසිය යුතු ද යන්න නොදැන තව වතාවක් අතරමං වීමි.

ඒ ජෙනරාල් සරත් ෆොන්සේකාට විරුද්ධව ඇති නඩුව මිලිටරි උසාවියක නොව රටෙ සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ සාමාන්‍ය උසාවියක විභාග කරනු ඇතැයි ආණ්ඩුව විසින් කරන ල ද ප‍්‍රකාශය නිසා ය.

ඇඩිය යුත්තේ ඇමරිකාවට තමන්ගේ වැඩක් බලාගන්නැයි කීවාට ඇත්තටම එසේ කිරීමට ආණ්ඩුවට නොහැකි බව දැන ගැනීම නිසා ය. එහෙත් ඒ බවක් ජනතාවට නොදන්වා හංගා තබා ගනිමින් තවදුරටත් රැවටීම දිගට ම කර ගෙන යාමට පාලකයින්ට තවදුරටත් ඉඩ ද ලැබීම නිසා ය. ඊටත් අමතරව ඇමරිකාවට හා සරත් ෆොන්සේකාට අනුකම්පාව හිමිවනු ඇතැයි යන බයෙන් මිසක ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට ඇති කැපවීම නිසා මෙය නොකරන්නට ඇතැයි යන හැගීම ය.

සිනාසිය යුත්තේ අවසානයේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය ජය ලබා ඇති නිසා ය. විරුද්ධ පක්ෂය බිංදුවට දැමීමෙ ආණ්ඩුවෙ ව්‍යාපෘතිය පරාජය ලබා ඇති නිසා ය. ආණ්ඩුව තමන් උජාරුවෙන් ගිලගත් දෑ මෙසේ වමාරමින් තිබෙන නිසා ය.

එයින් අදහස් කරන්නේ ආණ්ඩුව සැබෑ වුවමනාවකින් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය කරා යනවා නම් එය අපට සැනසීමට හේතුවක් නොවන බව නොවෙ. දැනට කර ඇති වැඩ වලින් නම් පෙනෙන්නේ මෙ තීරණය පස්ස බිම ඇණ ගත් පසු ගත් තීරණයක් මිසක යහපත් වන්නට ඇති වුවමනාවක් නිසා ඇති කළ එකක් නොවන බව ය.

ආණ්ඩුව යහපත් වන්නේ නම් මෙම පෑන ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් වුවද වෙන්කිරීමට අපට නම් බැරිකමක් නැත. එහෙත් එය මෙ කපේ වෙන එකක් යැයි විශ්වාසයක් තබන්නට මෙතෙක් කිසිවක් සිදුවී නැත. රාවය කතුතුමාට මෙන් අභව්‍ය සිහින දැකීමට අපට තවමත් නොහැකි ය.

Posted in: Uncategorized