සංඝ සම්මෙලනයත් මියන්මාරයේ!

Posted on February 19, 2010මහා නාහිමියන්ගේ සංඝ සම්මෙලනය ලත් තැනම ලොප්ව තිබෙ.  ඒ ආරක්ෂක හේතූන් නිසා ය.

කාගේ ආරක්ෂාව දැයි හරි හැටි පැහැදිලි නැතත් මෙ එළැඹ තිබෙන්නේ තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමාම සපයා ගත යුතු අවදියකි. එවන් වට පිටාවක රිවස් එකේ යෑම ගැන කවුරුත් කාටවත් දොස් නොතැබිය යුතු ය.

අපට මියන්මාරය බලා යා හැකි නම් මහ නාහිමියන්ට අකුලා ගත නොහැක්කේ ඇයි? අපි කරුණාවෙන් මහ නාහිමියන්ට ද මියන්මාරය බලා පසුබසින ලෙස ආරාධනා කිරීමට කැමැත්තෙමු. මෙහේ බැරිවුනාට හමුදාපාලනයේ ආසිරි මැද එහෙ එකක් තියා ගන්නට බැරිවෙන එකක් නැත.

බෞද්ධ රටක් වෙච්චි. හීන යාන බෞද්ධාගම වෙච්චි. බටහිර කුමන්ත‍්‍රණ පැත්තකින් තිබියදී බටහිර රටක තනාපති කාර්යාලයක්වත් සොයා ගැනීම එහි අමාරු වෙච්චි.

මීට වඩා හොද රටක් මෙ දියත නැත. අප ආදර්ශයට ගන්න හදන්නේත් මෙක නිසා වඩාත් හොද ය.

එකම ප‍්‍රශ්නයකට ඇත්තේ අවුසාන් සුකී ය. ගෑණියක් වුනාට ඇය කුමන්ත‍්‍රණ කාරියකි. බටහිර අධිරාජ්‍යවාදීන්ගේ අත නැටවෙන රූකඩයෙකි. සරත් ෆොන්සේකා මෙන්ම ඇය ද හැදුවෙ මියන්මාරය අධිරාජ්‍යවාදීන්ට පාවා දෙන්නට ය. සරත් ෆොන්සේකා මෙන් නොව මැතිවරණය දිනා ගත්ත ද මියන්මාර දේශපේ‍්‍රමීන් ඇයට බලය දුන්නේ නැත (ඒ අතින් නම් අපේ දේශපේ‍්‍රමීන්ටත් වඩා එරට දේශපේ‍්‍රමීන්ගේ කොන්ද කෙළින් ය). ඒ අපේ වෙලාවට ය. ඇයත් දැන් කාලෙක සිට නිවාස අඩස්සියේ නිසා එය ද ඒ හැටියට ගණන් ගත යුතු නැත.

මියන් මාරය දකින තෙක් මට ද ඉවසුමක් නැත. මෙ ඩිංගි බෝට්ටුවට ඒ සදහා තව කොපමණ කලක් ගත වෙයි ද දන්නේ දෙවියන් පමණකි.

Posted in: Uncategorized