කුඩා බිජුවක් පහළ කොට ගම දෙවනත් වන්නට කෙකර ගෑම

Posted on January 25, 2010එක් එක් රටවල මගී හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේ පහසුකම් අනුව එනම් වරාය ගුවන්තොට හා මහාමාර්ග දුම්රිය පද්ධතිවල ප්‍රමාණය හා කාර්යක්ෂමතාවය අනුව එම රටවල් අනුපිළිවෙලට සකස් කොට සාදන ලද වගුවකට අනුව ලංකාවට 2007 හිමිව තිබුනේ 92 ස්ථානයයි. මෙම දර්ශකය ඉංග්‍රීසියෙන් හදුන්වන්නේ Logistics Performance Index යන නාමයෙනි.

2009 කරන ලද සමීක්ෂණය අනුව ලංකාව වසර දෙකක් තුළ රටවල් 40 ක් පසුපසට යමින් 132 ස්ථානයට පත්ව ඇත. ඒ මෙම සමීක්ෂණයට භාජනය කරන ලද රටවල් 150 ක් අතුරෙනි. වෙනත් ලෙසකින් කියන්නේ නම් අපට වඩා නරක රටවල් ඇත්තේ සමීක්ෂණයට සහභාගිවූ රටවල් අතුරින් 18 ක පමණකි.

මේ සමහරු මහත් උජාරුවෙන් සිහිපත් කරන රටේ සිදුවුනා යයි කියන මාර්ග ඇතුළු අනෙකුත් සංවර්ධනයෙන් පසු ය. ඕනෑම රටක මාර්ග පාලම් වරාය හැදීම රජයක යුතුකම ය. එහෙත් අප පුරාජේරුවෙන් කියන ඒ වරුණාවට පසුත් අප රටවල් 40 කින් පසුපසට යෑමෙන් පෙනෙන්නේ අපට වඩා බො‍හෝ කටයුතු වෙනත් රාජ්‍යයන් විසින් සම්පුර්ණ කර ඇති බව ය. සාපේක්ෂව ගත් විට අපේ රජය විසින් කර ඇතැයි කියන ඒවා ලෝකය ඉදිරියට යන වේගය සමග සන්සන්දනයේ ඉතා නොවැදගත් කුඩා වැඩ බව ය.

දැන්වත් අමාරුවෙන් දමන ලද කුඩා බිජුවට දෙස බලා ආඩම්බර පාමින් ගම දෙවනත් වන්නට කෙකර ගානවාට වඩා ලෝකය සමග ඉදිරියට යන්නට නිශ්ශබ්දව සැළසුම් සකස් කරන්නට ඉටා ගත්තොත් හොද ය.

මාස දෙක තුනකට වරක් මැතිවරණ පවත්වමින් රට වටේ යනවා වෙනුවට ඒ සදහා දන්සැල් පවත්වමින් බොරු ටොක් දෙනවා වෙනුවට වැඩ කරන්නට ඉගෙන ගන්නට කාලය පැමිණ තිබේ.

නැතහොත් හදාගත් පාලමක් දෙකක් (ඒ ද සමහරවිට සුනාමිය නිසා ලැබුණු ආධාරයන්ගෙන් අනුන් බිහිකළ පාලම් ය) පෙන්වමින්‍ මෙහෙම කල් ගත කළොත් නම් ඉතිරි රටවල් 18ත් අප පසුකර යන්නට ඉදිරි වසර තුළ කටයුතු කරන්නට පුලුවන.

Posted in: Uncategorized