ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට ප‍්‍රතිප‍්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පිළිතුරු දීම

Posted on January 19, 2010ප‍්‍රචණ්ඩත්වයට ප‍්‍රතිප‍්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පිළිතුරු දෙන්නට පටන් ගෙන තිබෙ.

ඒ ගැන අපේ මනාපයක් කැමැත්තක් හෝ අනුමැතියක් නැත.

මෙම ප‍්‍රතිප‍්‍රචණ්ඩත්වයේ යෙදෙන අය කියන්නේ ප‍්‍රචණ්ඩත්වය සරණ යන කණ්ඩායමකට පිළිතුරු දිය යුත්තේ එයින් බව ය.

අප ඒ පිළිතුර පිළිකුළෙන් බැහැර කරමු.

එය අප අනුයන ධර්මය නොවෙ. බුදුන් වහන්සේ කවදාවත් වෛරය වෛරයට මුහුණ දීමට භාවිතා කළේ නැත.

වෛරයෙන් වෛරය කවදාවත් සන්නොසිදෙන බැවිනි.

සතුරාත් අපත් අතර වෙනසක් තිබිය යුතු ය. අප කරන්නේත් උන් කරන දෙය නම් එයින් වන්නේ අප උන්ගේ ගොඩට වැටීම ය. එවිට අපටය කියා වෙනම අනන්‍යතාවයක් ඉතිරිවන්නේ නැත.

ඒ නිසා ප‍්‍රචණ්ඩත්වය එහි වර්ණය කුමක් වුවද අපගේ පිළිකුළට ද විරෝධයට ද ලක්වෙයි.

මෙම සටහන විශේෂයෙන් ලියුවෙ කුරුණෑගල ඇමතිවරයෙකුගේ නිවස හා පක්ෂ කාර්යාලයට එල්ල කළ බෝම්බ ප‍්‍රහාරයෙන් මියගිය රියැදුරා පිළිබද ඇතිවූ කම්පනයෙන් යුතුව ය.

Posted in: Uncategorized