අල්ලස් නාට්‍යයෙන් පසු…

Posted on January 18, 2010නාට්‍යය ඉවරවුනාට ඒ ගත්තා යයි කියූ සල්ලි තවම ගත්ත අය ලග ය. අප දන්නා පමණින් අල්ලස් ගැනීම නීතිවිරෝධී වන අතර එවැන්නක් ලබා දෙන්නට තැත් කළොත් එය නීතියේ රැහැණට හසු කර දීම හැරෙන්නට එය ලබා ගෙන නාට්‍ය රග දක්වන්නට ඉඩක් නීති පොතේ නැත.

මෙ රටෙ බඩුත් නඩුත් දෙකම හාමුදුරුවන්ගේ නිසා මෙසේ රංගනයක යෙදී නිරුපද‍්‍රිතව සිටිය හැකි ය.

එහෙත් අඩු වශයෙන් මෙ ලබා ගත්තේ යැයි කියන සල්ලි ලග තබා ගන්නේ නැතිව පැමිණිල්ලක් සහිතව ළගම ඇති පොලීසියට බාර දීමට හෝ යුතුකමක් ඇත.

තමන්ට අයත් නොවන සල්ලියක් ලග තබා ගැනීම ද නීතියට අනුව වැරැද්දකි.

මෙ මහත්තුරු නීතිය නොදන්නවා විය නොහැකි ය.

නීතිය තරමටම රටෙ නීතිය ක‍්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය ද දන්නා නිසා මුන් මෙ විගඩම් කරගෙන යනවා ඇත. ඉස්සරහට තවත් නාට්‍යය බලා ගැනීමට ජනතාවට අවස්ථාව උදාවනු ඇත.

පොලීසිය නාඩගම් බලාගෙන අසරණ ලෙස සිනාසෙමින් ඉන්නා නිසා මුන්ට මෙ විගඩම් කරගෙන යා හැකි ය.

රටක නීතිය මෙ තරමට හෑල්ලු වී රට විගඩමක්ව ඇත්තේ කාගේ වරදින්ද?

අපි 26 දා දෙන චන්දය වැදගත් වන්නේ අඩුවශයෙන් මෙ විගඩම ගැන අපේ නොසතුට වත් පල කිරීමට ඉන් අපට අවස්ථාවක් සැලසෙන බැවිනි.

හැම ගස්බල්ලා ම අභියෝග කරන කාලයේ අපිත් පුංචි අභියෝගයක් කළාට කමක් නැතැයි සිතමු.

ඒ පුලුවන් නම් ඔය සල්ලි ටික ලගම ඇති පොලීසියට බාර දෙන ලෙස ය.

Posted in: Uncategorized