තාරුණ්‍යයට හෙටක් (අනුග්‍රහය එමිල් කාන්තගෙන් ද?)

Posted on January 16, 2010රට පාවා දෙන්නේ කවුද යන්න අද ජනපතිවරණ වේදිකාවේ ප‍්‍රධාන ප‍්‍රශ්නයක්ව තිබේ.

අප මේ උපුටා ගෙන ඇති ඡයාරූපයේ සිටින්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ දෙටුපුත් තාරුණ්‍යයට හෙටක් සංවිධානයේ සභාපති නාමල් රාජපක්ෂ ය. ඒ ලගින්ම ඉන්නේ එමිල් කාන්තන් ය. කේපී අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු සමහරු කියන ආකාරයට කැමැත්තෙන් යටත් වීමෙන් පසු කොටි ජාත්‍යන්තර ජාලය මෙහෙවන්නේ ඔහු ය.

එවන්නෙකු හා නාමල් රාජපක්ෂගේ පයුරු පාසානය කුමක් විය හැකි දැයි යන්න මේ ඡයාරූපය බලන්නන්නට නිතැතින්ම නැගෙන ප්‍රශ්නයයි.

මෙම ඡයාරූපය අප උපුටා ගත්තේ ලංකාඊනිව්ස්වලින් වුව ද මෙය ජනතාව හමුවේ තැබුවේ මංගල සමරවීර ය. ඒ විස්තරය ද ඇතුළත් ලංකාඊනිව්ස් සටහනට මෙතැනින් පිවිසිය හැකි ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් බොහෝ අතුරු ප්‍රශ්නයන් තවත් පැන නැගිය හැකි ය.

චැනල් 4 ප්‍රදර්ශනය වූ ශ්‍රි ලාංකික යුද්ධය සම්බන්ධ වී‍ඩියෝ පටය මෙන්ම ඊයේ අප දුටු සරත්ගේ දෙවැනි මෙහෙයුම අඩංගු කැමරා ෆොන් පටිය මෙන් ද සරත්ගේ බෑණාගේ ලිපි ගොනුවල අව්‍යාජතාවය මෙන්ම මෙහි දු සත්‍යතාවයක් ඇත්තේ ද නැත්තේ ද  යන සැකය ඉන් පළමුවැන්න ය.

මේ එලිදරව්ව ජනවාරි 26 දායින් පසුත් දිගටම මතුවෙයි ද? ඒ ගැන ඇත්ත නැත්ත අපට දැනගන්නට හැකිවේ දැයි යන්න දෙවැන්න ය.

ඇත්තටම විශ්වාස කළ යුත්තේ කාවද යන්න තෙවැන්න ය.

අප මේ කුලල් කාගනිමින් ඉන්නේ කාගේ අනාගතය වෙනුවෙන් ද යන්න සිව්වැන්න ය.

තාරුණ්‍යයට හෙටක් යටතේ පළවෙන කප්පරක් දැන්වීම්වල අනුග්‍රහය ගැන හෝඩුවාවක් මෙයින් ලැබේද යන්න පස්වැන්න ය.

රට පාවාදෙන්න යන්නේ කවුද කාටද යන්න සය වැන්න ය.

අප මේ දකිමින් ඉන්නේ කිනම් ආකාරයක සිහිනයක් ද යන්න සත්වැන්න ය.

Posted in: Uncategorized