දූෂණය ඔප්පු කිරීම

Posted on December 30, 2009දූෂණය කළා යැයි ඔප්පු කළ හැක්කේ කෙසේ ද? විමල් වීරවංශ බොහෝ වෙර දරා අසන මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර සොයා ගැනීම අවශ්‍ය ය.

(තමන්ට කඹුරන රාවය කර්තෘගේ තර්ක ඥානය සහිත, බොහෝ ජාතික පුවත්පත්වල පළ කළ, විශාල දැන්වීමක් මගින් මෙම ප‍්‍රශ්නයම රාජපක්ෂ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයෙන් ද විලිලජ්ජා නැතිවම අසා තිබෙයි. No frame බ්ලොග් සහෘදයා ද එම ප‍්‍රශ්නයම අපගේ වෙනත් බ්ලොග් සටහනකට ප‍්‍රතිචාරයක් ලෙස අපගෙන් නගා තිබෙයි)

විමල් බය නැතිව ඒ ප්‍රශ්නය අසන්නේ අප නොදන්නා ඔහු දන්නා යමක් නිසා ය. දූෂණයේ යෙදෙන්නේ හොරුන්ගෙත් හොරුන් වූ කම්බා හොරුන් වූ කල දූෂණය ඔප්පු කිරීම අමාරු ය.

විමල් නොදන්නා අප දන්නා යමක් ද තිබේ. දූෂණය ඔප්පු කිරීම අමාරු වන්නේ යම්සේ ද දුෂණය හැගවීම ද අමාරු ය. ඒ නිසා දූෂණය අනියමින් ඔප්පු කළ හැකි ය.

දූෂණයේ යෙදෙන්නේ හොරෙන් විය හැකි ය. එහෙත් හම්බු කරන සල්ලි වියදම් කරන්නට වෙන්නේ ප්‍රසිද්ධියේ ය.

කටඅවුට් ගහන්නේ ප්‍රසිද්ධියේ ය. පෝස්ටර් ගහන්නේ ප්‍රසිද්ධියේ ය. දැන්වීම් ප්‍රචාරණය කරන්නේ ප්‍රසිද්ධියේ ය. දන්සැල් දෙන්නේ ප්‍රසිද්ධියේ ය. මන්දිර ගොඩනගන්නට සිදුව ඇත්තේ ද ප්‍රසිද්ධියේ ය.

දූෂණය ඒ නිසා ඔප්පු කිරීම අවශ්‍ය නැත. දූෂණය දූෂකයා නොමග යවමින් ජනතාව ඉදිරියේ මෙසේ වක්‍රව පෙනී සිටියි.

ඒ ඇස් ඇති අයට දැකගනු පිණිස ය. කන් ඇති අයට අසා ගනු පිණිස ය.

Posted in: Uncategorized