හමුදා භටයින්ට දේශපාලනය අකැපයි – කියන්නේ වත්මන් හමුදාපති ය!

Posted on December 8, 2009හමුදා භටයින්ට ඇත්තේ රට‍ බේරා ගැනීම ය. රට කෑම අයිති දේශපාලනඥයින්ට ය. ඒ නිසා හමුදා භටයා ‍දේශපාලනයට ඒම යහපත් නැත.

දේශපාලනඥයින් පහුගිය දොහේ දිගටම කළේ හමුදා භටයින් විකිණිම ය. හමුදා භටයින් තමන් විකුණන්නට යෑමෙන් අල වන්නේ දේශපාලනඥයින් දැන් ගෙනියන බිස්නස් එක ය.

ඒ බිස්නස් එක කුමක් හෝ කර බෙරා දිය යුතු යයි කල්පනා කළේ වත්මන් හමුදාපති වරයා ය. තමන්ට පත්වීම දුන් හාම්පුතුන් බෙරා ගැනීම කළගුණ දන්නා සේවකයින්ගේ යුතුකම ය. ඒ නිසා ඒ ගැන අපට කංකෙදිරි ගෑමට තරම් දෙයක් නැත.

ප‍්‍රශ්නය ඇත්තේ ඒ ස්වාමියා විසින් ම ඉදිරිපත් කළ රණවිරුවන් දැනටමත් දේශපාලනයට පිවිස ඇති නිසා ය. ඒ නිසාම නොදැන තමන්ගේම ස්වාමියා ද වත්මන් හමුදාපතිවරයා විසින් අමාරුවෙ දමා ඇත (දෙවියනි ගැත්තහු හට සමාව දෙන සේක්වා!).

එය සිදුවූ ආකාරය ද ලස්සණ කතාවකි. ප‍්‍රශ්නය ඇති වුනේ ජානක පෙරෙරා උතුරු මැද පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් වීමෙනි. ඊට අලගු තියන්නට බැරිවුනාට රණවිරුවෙකු ලෑස්ති කර ඉදිරිපත් කළේ හමුදාපතිවරයා පත් කළ ආණ්ඩුවෙ ඇත්තන්ම විසිනි. ඉන්පසු රණවිරුවන් දේශපාලනයට ගෙන ඒම මෝස්තරයක් විය. රණවිරුවන් ආණ්ඩුකාර වරුන් හා තනාපතිවරුන් වූයේ ද ඒ මෝස්තරයේම තවත් ඉදිරි දියුණුවක් හැටියට ය.

දේශපාලනයට රණවිරුවන් පිවිසීම දැන් තකහනියක් ප‍්‍රශ්නයක්ව ඇත්තේ සරත් ෆොන්සේකා ඉදිරිපත් වුවහොත් සිදුවිය හැකි අවාසනාවන්ත තත්වය සළකා ගෙන ය. හමුදාපති මැදිහත් වූයේ ඒ නිසා ය.

කළ ගුණ සළකන්නට ගියහම කන්න තියෙන පරිප්පුවල සීමාවක් නැත.

Advertisements
Posted in: Uncategorized